HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2010

0

În temeiul prevederilor art.14 alin.(5), art.19 alin (2), art.49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere adresa D.G.F.P Neamţ nr. 5752/03.12.2010 privind suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, conform HG nr. 1168/2010;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.376 din 06.12.2010, prin care Primarul municipiului –  dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2010;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.376 din 06.12.2010 prin care Direcţia Economică – Serviciul Buget – Contabilitate susţine aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2010;

Ţinând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36  alin. 4 lit. a),  ale art. 45 alin. 2 lit. a) şi ale art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2010, conform anexei la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate