HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 28 din 10.08.2009

0

În temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 47.867 din 03.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune încheierea unui act adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi  de Canalizare nr. 28 din 10.08.2009;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47.867 din 03.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine încheierea unui act adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi  de Canalizare nr. 28 din 10.08.2009;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. d), alin. 7 lit. c), ale art. 45 alin.2 lit. f) şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă încheierea actului adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi  de Canalizare nr. 28 din 10.08.2009, conform Anexei la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi Companiei Judeţene Apa Serv S.A. pentru luare la cunoştinţă şi aducere la îndeplinire.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate