HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ

0

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.348 din 07.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.348 din 07.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

Ţinând cont de raportul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit. c), art. 45 alin 3 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, conform Anexei la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,
Vasile VIŞAN

NR.____     ___

DIN 10.12.2010

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate