HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ aferente extinderilor la construcţiile cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, către constructorii de bună credinţă, precum şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin licitaţie

0

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.350 din 07.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ aferente extinderilor la construcţiile cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, către constructorii de bună credinţă, precum şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin licitaţie;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.350 din 07.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ aferente extinderilor la construcţiile cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, către constructorii de bună credinţă, precum şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin licitaţie;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit. c), art. 45 alin 3 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă vânzarea terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ aferente extinderilor la construcţiile cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate pe raza municipiului Piatra Neamţ, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor individuale, terenuri care au fost concesionate direct către diferite persoane fizice şi/sau juridice care sunt constructori de bună credinţă, conform Anexei nr. 1 la prezenta; Preţurile de vânzare ale terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ enumerate în anexa la prezenta vor fi cele în vigoare la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare şi care nu sunt inferioare valorii de inventar;

Art.2 – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ, în vederea extinderii spaţiilor comerciale existente, preţurile de pornire la licitaţie fiind cele stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de către expertul evaluator şi care nu sunt inferioare valorii de inventar, conform Anexei nr. 2 la prezenta;

Art.3 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,

Vasile VIŞAN

NR.____     ___

DIN 10.12.2010

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate