HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. cu suma de 1.326.000 lei

0

În temeiul prevederilor art. 10 alin 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 47.612 din 03.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. cu suma de 1.326.000 lei;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47.612 din 03.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. cu suma de 1.326.000 lei;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c), alin. 3 lit. c), ale art. 45 alin.3 şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. cu suma de 1.326.000 lei, reprezentând finanţare aferentă obiectivului de investiţii “Dezvoltare Infrastructură Turistică Cozla”, diferenţa din suma totală necesară, de 4.826 mii lei pentru continuarea lucrărilor;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi S.C. Perla Invest S.R.L. pentru luare la cunoştinţă şi aducere la îndeplinire.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate