HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de asociere nr. 32.202 din 22.06.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. AFFICHAGE România S.R.L.

0

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.347 din 07.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune modificarea anexei la contractul de asociere nr. 32.202 din 22.06.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. AFFICHAGE România S.R.L.;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.347 din 07.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine modificarea anexei la contractul de asociere nr. 32.202 din 22.06.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. AFFICHAGE România S.R.L.;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c), alin. 7 lit. a), ale art. 45 alin.2 lit. a) şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă amplasarea unui nou panou publicitar destinat serviciilor de reclamă şi publicitate;

Art.2 – Se aprobă completarea contractului de asociere nr. 32.202 din 22.06.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. AFFICHAGE ROMÂNIA S.R.L., astfel:

– suplimentarea numărului amplasamentelor panourilor publicitare deţinute de S.C. AFFICHAGE ROMÂNIA S.R.L. cu un nou amplasament situat în: Piaţa Mihail Kogălniceanu intersecţia cu str. Mihai Eminescu;

Art.3 – Toate prevederile contractului de asociere nr. 32.202 din 22.06.2007 vor fi aplicabile şi pentru noul amplasament prevăzut la art. 2;

Art.4 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi S.C. AFFICHAGE ROMÂNIA S.R.L. pentru luare la cunoştinţă şi aducere la îndeplinire.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,
Vasile VIŞAN

NR.__________

DIN 10.12.2010

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate