HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între municipiul Piatra Neamţ şi companiile specializate în reclamă şi publicitate

0

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.346 din 07.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între municipiul Piatra Neamţ şi companiile specializate în reclamă şi publicitate;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.346 din 07.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între municipiul Piatra Neamţ şi companiile specializate în reclamă şi publicitate;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c), alin. 7 lit. a), ale art. 45 alin.2 lit. a) şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă prelungirea contractelor de asociere , conform Anexei la prezenta, încheiate cu municipiul Piatra Neamţ pentru o perioadă de 1 an cu următoarele condiţii :

– tariful asocierii între municipiul Piatra Neamţ cu companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate menţionate în anexa la prezenta, este de 720/euro/panou/an pentru toate amplasamentele existente; acest tarif este stabilit numai pentru ocuparea terenului proprietatea privată a municipiului, celelalte taxe (publicitate şi reclamă), constituindu – se ca obligaţii distincte ale asociatului; tariful va fi renegociat, în cazul modificării situaţiei economice existente la data încheierii actului adiţional privind prelungirea contractului menţionat;

– prelungirea va fi valabilă doar cu condiţia achitării integrale la zi a achitării integrale la zi a debitelor până la data de 31.12.2010;

Art.2 – Panourile publicitare vor fi în mod obligatoriu luminoase sau în mod excepţional iluminate;

Art.3 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.4 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,
Vasile VIŞAN

NR.__________

DIN 10.12.2010

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate