Se convoacă în sedinţă extraordinară CL Piatra-Neamţ, pentru data de 18.04.2019 – ora 15:00

0

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;

 În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 18.04.2019 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra Neamt pe anul 2019;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

3.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.31 din 30.01.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, modificată prin HCL nr.117/2019;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

  • Intrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar,

Dragoş CHITIC                                                              

Secretarul Municipiului,

Oana SÂRBU

Nr. __761___

Din  _12.04.2019

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate