Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 21 decembrie 2022, ora 11.00

0

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 21 decembrie 2022, ora 11.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1.  Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională;

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”;

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului;

4. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ;

5. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ;

6. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială;

7. Desemnarea unor reprezentanți în cadrul Consiliilor de Administrație ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

8. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2023;

9. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2023;

10. Aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei;

11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare – Apartamentul de tip familial nr.38 din cadrul Complexului de servicii „Familia Mea” Roman;

12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”;

13. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean;

14. Luarea unor măsuri referitoare la un bun imobil (teren) aflat în patrimoniul public al Județului Neamț;

15. Aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean;

16. Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

17. Aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2023-2024;

18. Aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni;

19. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.170/14.07.2022 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean;

20. Aprobarea execuției bugetare la data de 08 decembrie 2022;

21. Modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

22.Emiterea acordului de dizolvare a Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN;

23. Aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean;

24. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean;

25. Modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț;

26. Aprobarea documentației tehnico-economice pentru eliberarea albiei râului Siret aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret”;

27. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: cu prezența fizică a consilierilor județeni

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate