Impozitul auto in Piatra Neamt

0

Reguli generale

Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în Codul fiscal se prevede altfel. Aceasta taxa denumita impozitul pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. (Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu).

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. În cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

Scutiri

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora. Asadar, pentru a obtine o scutire de la plata impozitului pe mijlocul de transport este necesara indeplinirea a doua conditii: acesta trebuie sa apartina unei persoane cu handicap (dovedit prin certificate medical) si sa fie adaptata handicapului persoanei respective.

b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit în conditii de transport public.

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Calculul taxei

Nr. Crt Mijloace de transport cu tractiune mecanica lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta
1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30
8 Tractoare înmatriculate 18

Aplicarea O.U.G. nr. 59/2010

Daca impozitul pe mijloace de transport pe anul 2010 a fost platit in intregime inainte de data de 01.07.2010, data intrarii in vigoare a OUG 59/2010 care prevede majorarea impozitelor, suma pe care o aveti de platit se recalculeaza. Astfel pentru perioada 01.07 – 31.12.2010, reprezentand al doilea semestru al anului fiscal 2010, suma pe care o veti avea de platit se majoreaza conform tabelul de mai sus. Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma aplicarii prevederilor OUG 59/2010 pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.

Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

În cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana în cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de întai a lunii urmatoare celei în care mijlocul de transport a fost dobandit.

În cazul unui mijloc de transport care este înstrainat de o persoana în cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijlocul de transport înceteaza sa se mai datoreze de acea persoana începand cu data de întai a lunii urmatoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrainat sau radiat din evidenta fiscala.

În cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplica acelei persoane.

Orice persoana care dobandeste/înstraineaza un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

Înstrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de întai a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza mijloace de transport cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Plata taxei

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, în doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita înmatricularea temporara a mijloacelor de transport în Romania, în conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa între data de întai a lunii urmatoare celei în care se înmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

În situatia în care înmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

a) în cazul în care înmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

b) în cazul în care înmatricularea priveste o perioada care se sfarseste înainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie si data de întai a lunii urmatoare celei în care expira înmatricularea.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate