HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ”1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, b – dul Traian nr. 2, bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul menţionat, care să – i confere d-nei BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ”

0

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43746 din 01.11.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ”1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, b – dul Traian nr. 2, bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul menţionat, care să – i confere d-nei BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ”;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43746 din 01.11.2010, prin care Direcţia Urbanism şi Cadastru susţine aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ”1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, b – dul Traian nr. 2, bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul menţionat, care să – i confere d-nei BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ”;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit. c), ale art. 45 alin.2 lit.e) şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă Avizul nr. 191 din 01.11.2010 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism – Aviz favorabil, conform anexei la prezenta;

Art.2 –  Se aprobă P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ” 1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Bulevardul Traian nr. – bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul respectiv, care să-i confere lui BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ” Proiect nr. 24 -2010  B.I.A. – arh. Diaconescu Iulian, conform Planului de situaţie anexat – Reglementări urbanistice Pl. 2 , vizat spre neschimbare;

Art.3 – Durata de valabilitate a prezentului PUZ şi RLU aferent este de  3 ani de la data adoptării;

Art.4 – Trotuarul public, afectat de lucrările de construire a extinderii, va fi refăcut de către şi pe cheltuiala lui BUHĂCEANU MIHAELA;

Art.5 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.6 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,

Vasile VIŞAN

NR.__________

DIN 10.12.2010

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate