HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ”1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, b – dul Traian nr. 2, bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul menţionat, care să – i confere d-nei BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ”

0

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43746 din 01.11.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ”1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, b – dul Traian nr. 2, bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul menţionat, care să – i confere d-nei BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ”;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43746 din 01.11.2010, prin care Direcţia Urbanism şi Cadastru susţine aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ”1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, b – dul Traian nr. 2, bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul menţionat, care să – i confere d-nei BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ”;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit. c), ale art. 45 alin.2 lit.e) şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă Avizul nr. 191 din 01.11.2010 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism – Aviz favorabil, conform anexei la prezenta;

Art.2 –  Se aprobă P.U.Z. şi R.L.U. aferent – ” 1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHĂCEANU MIHAELA pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Bulevardul Traian nr. – bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul respectiv, care să-i confere lui BUHĂCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere ” Proiect nr. 24 -2010  B.I.A. – arh. Diaconescu Iulian, conform Planului de situaţie anexat – Reglementări urbanistice Pl. 2 , vizat spre neschimbare;

Art.3 – Durata de valabilitate a prezentului PUZ şi RLU aferent este de  3 ani de la data adoptării;

Art.4 – Trotuarul public, afectat de lucrările de construire a extinderii, va fi refăcut de către şi pe cheltuiala lui BUHĂCEANU MIHAELA;

Art.5 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.6 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,

Vasile VIŞAN

NR.__________

DIN 10.12.2010

sondaj ziar piatra neamt

whatsapp ziar piatra neamt

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate