HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 475/29.10.2009 şi HCL nr. 463/25.11.2010 privind asocierea municipiului Piatra Neamţ în vederea construirii, amenajării şi funcţionării unei unităţi de alimentaţie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităţii

0

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.763 din 09.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune abrogarea HCL nr. 475/29.10.2009 şi HCL nr. 463/25.11.2010 privind asocierea municipiului Piatra Neamţ în vederea construirii, amenajării şi funcţionării unei unităţi de alimentaţie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităţii;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.764 din 09.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine abrogarea HCL nr. 475/29.10.2009 şi HCL nr. 463/25.11.2010 privind asocierea municipiului Piatra Neamţ în vederea construirii, amenajării şi funcţionării unei unităţi de alimentaţie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităţii;

Ţinând cont de rapoartele favorabile ale comisiei de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile art. 36 alin. (1), art. 45 alin 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se abrogă HCL nr. 475/29.10.2009 şi HCL nr. 463/25.11.2010 privind asocierea municipiului Piatra Neamţ în vederea construirii, amenajării şi funcţionării unei unităţi de alimentaţie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităţii;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,

Dragoş CHITIC

Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,

Vasile VIŞAN

NR.___ ______

DIN 10.10.2010

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate