Activitatea ITM Neamt in luna iulie 2013

0

In perioada 01.07.2013 – 31.07.2013, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2013”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.
In aceasta perioada, 20 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 288 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 452 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 169 de sanctiuni contraventionale insumand 257.500 RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IULIE :

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna iulie 2013 au fost realizate 91 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 119 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 44.000 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca
In luna iulie au fost controlati un numar de 197 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 50 sanctiuni contraventionale din care 25 amenzi contraventionale, insumand 213.500 lei, respectiv 25 de avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata.
De asemenea au fost depistati 12 angajatori la care lucrau 37 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 180.000 lei.
In cazul a 2 angajatori, au fost identificate un numar de 19 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264, alin.3 si art.265,alin.1 din Legea nr.53/2003 republicata.
Au fost depistate deasemeni 30 de persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 64 de masuri pentru remedierea neconformitatilor si totodata fiind aplicate 12 de avertismente contraventionale si 2 amenzi in valoare totala de 2.000 lei.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IULIE

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 18.07.2013, ora 900, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
Praticipantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:
-Legea nr. 214/28.06.2013 pentru aprobarea OUG nr.4/2013 privind modificarea Legii nr.76/2012 pentru punere in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila.
-OUG nr.42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, care a intrat in vigoare la data de 01.07.2013, si pune in sarcina inspectoratelor teritoriale de munca, transmiterea lunar primariilor si agentiilor teritoriale de somaj, a unor tabele nominale cu persoanele din familiile beneficiare care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate.

II. Actiuni de control la santierele organizate pe raza judetului Neamt unde se identifica lucrari de sapaturi, actiuni care se desfasoara in perioada mai-noiembrie 2013.

In luna iulie 2013 in cadrul acestei actiuni, au fost verificati un numar de 2 agenti economici avand un numar total de 144 salariati. Cu ocazia controalelor au fost constatate 3 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 3 masuri.
S-au aplicat 2 avertismente contraventionale si o amenda in valoare de 4.000 lei.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
– Incalcarea prevederilor referitoare la verificarea respectarii cerintelor proiectului privind tipul de sprijiniri si modul de montare/demontare a acestora;
– Incalcarea prevederilor referitoare la verificarea respectarii distantei suficiente fata de excavatii a gramezilor de pamant, materialelor si vehicolelor in miscare;

III. Campanie Naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013, coordonat de către Comisia Europeană.
In luna iulie 2013, au fost verificati 4 agenti economici. Au fost identificate, 44 produse care au fost controlate in conformitate cu 4 directive europene transpuse in:
– H.G. 457/2003 – privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;
– H.G. 1029/2008 – privind privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;
-H.G. 332/2007 – privind privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;
– H.G. 1756/2006 – privind privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

IV. Actiunea nr 15 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii- Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor chimice în agricultură”.
Actiunea se desfasoara in perioada 01.04.2013-30.11.2013.

In luna iulie 2013 in cadrul acestei actiuni, au fost verificati un numar de 3 agenti economici, avand un numar total de 18 salariati. Cu ocazia controalelor au fost constatate 3 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 3 masuri.
S-au aplicat 3 avertismente contraventionale.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
– Nu a fost asigurat echipamentul individual de protectie pentru salariatul care efectueaza operatia de imprastiere a substantelor fitosanitare;
– Lucratorii nu au fost informati si instruiti asupra proprietatilor substantelor chimice folosite;
-Lipsa evaluarii riscurilor la folosirea produselor fitosanitare;

V. Actiunea nr 10 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune privind verificarea unitatilor care proiecteaza , executa si exploateaza sisteme de alimentare cu gaze naturale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Obiectivele campaniei
• Verificarea respectarii de catre angajatorii din unitatile din domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea, de catre angajatorii din domeniul domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale, a prevederilor legale mentionate.
• Eliminarea tuturor neconformitatilor constatate, prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate.
• Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Grup ţintă
Grupul tinta al campaniei il reprezinta angajatorii si lucratorii din unitatile din domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale.

Durata campaniei
Actiunile de control se va desfasura in trimestrul III 2013, la agenti economici din domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale.

In luna iulie 2013 in cadrul acestei actiuni, au fost controlate un numar de 5 agenti economici. Cu ocazia controalelor au fost constatate 6 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 6 masuri.
Au fost aplicat 6 avertismente contraventionale.

Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
– Nu a fost efectuat controlul medical periodic;
-Nu a fost asigurat echipamentul individual de protectie in conformitate cu riscurile identificate si evaluate la locurile de munca;

VI. Actiunea nr 19 – Monitorizarea privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi si masurile de prevenire si protectie. Actiunea se desfasoara in perioada ianuarie –decembrie 2013.

Actiunea are ca obiectiv monitorizarea respectarii prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale in microintreprinderi, precum si cu privire la masurile de prevenire si protectie aplicate.
Se urmareste constientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectarii cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca cat si identificarea situatiei actuale a activitatilor de prevenire si protectie realizate de microintreprinderi.
In luna iulie 2013 in cadrul acestei actiuni, au fost controlate un numar de 21 agenti economici. Cu ocazia controalelor au fost constatate 21 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 21 masuri. Au fost aplicat 21 avertismente contraventionale.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
-Lipsa planului de prevenire si protectie in domeniul SSM;
-Nu au fost evaluate riscurile la toate locurile de munca;
– Nu a fost efectuat controlul medical periodic;
-Nu a fost asigurat echipamentul individual de protectie in conformitate cu riscurile identificate si evaluate la locurile de munca;

VII. Intalniri cu angajatorii, cu lucratorii desemnati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru informare si consiliere.

In luna iulie 2013 a fost organizata 1 intalnire cu angajatorii, la care au participat un numar de 19 persoane (angajatori, lideri de sindicat, lucratori cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conducatori ai locurilor de munca, lucratori desemnati) apartinand unor intreprinderi din domeniul asistentei medicale. La aceasta intalnire s-au abordat si teme specifice riscurilor biologice si substantelor periculoase.

VIII. Actiunea de informare si constientizare a autoritatilor publice locale cu privire la reglementarile legale in vigoare in domeniul relatiilor de munca si domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce se va desfasura in perioada 17.07.2013-14.10.2013.

Obiectivul actiunii:
• Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
• Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Clarificarea unor aspecte in ceea ce priveste modul de interpretare si de aplicare a unor prevederilegale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, de catre angajatorii din care fac parte grupul tinta;
• Stabilirea masurilor ce se impun, pentru:
– respectarea si aplicarea corecta a prevederilor legale in vigoare in domeniul relatiilor de munca;
– implementarea si urmarirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
– protectia sanatatii si securitatea lucratorilor;
– eliminarea sau tinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala;
– asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare desfasurarii activitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Mijloace de atingere a obiectivelor:
– sesiuni de informare organizate de inspectoratul teritorial de munca la care vor participa angajatori/reprezentanti ai angajatorilor, persoanele care au atributii in gestionarea resurselor umane, lucratori desemnati, reprezentanti ai lucratorilor, care vor fi informati cu privire la reglementarile in vigoare atat in domeniul relatiilor de munca cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– actiuni de indrumare a unitatilor din grupul tinta;

Grup ţintă
-autoritati deliberative (consiliul local, consiliul judetean, consiliile locale ale subdiviziunilor administrative teritoriale ale municipiilor) din cadrul unitatilor administrative teritoriale;
– autoritati executive (primariile comunelor, oraselor,municipiilor,ale subdiviziunilor administrative teritoriale ale municipiilor) din cadrul unitatilor administrative teritoriale;

In luna iulie s-a organizat o intalnire la care au fost invitati sa participe reprezentantii de la 16 primarii de comune, inclusiv orasul Bicaz. La aceasta intalnire au participat 21 de reprezentanti (primari, secretari de primarii, persoane care gestioneaza resursele umane, lucratori desemnati).

IX. In luna iulie 2013, inspectorii de munca, au participat la 9 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 9 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.

X. In luna iulie 2013, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat intalniri cu un numar de 17 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv in domeniul relatiilor de munca, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si riscurile ce le implica folosirea fortei de munca fara forme legale.
Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate