Vezi cele 183 de obiective de investiții în Neamț care au primit finanțare prin PNDL II

6

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

„Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă. Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Fundamentul PNDL 2 l-a reprezentat analiza internă de specialitate bazată pe principiile de prioritizare recomandate de studiul Băncii Mondiale şi criteriile de prioritizare stabilite prin HG nr. 624/2015.

Lista beneficiarilor este disponibilă pe site-ul ministerului.

OBIECTIVELE FINANȚATE PRIN PNDL II ÎN JUDEȚUL NEAMȚ 2017-2020

JUDEŢUL NEAMŢ
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 806,311,766.75
1 AGAPIA Modernizare drumuri comunale şi sătesti, L=6,393 km, Comuna Agapia, judeţul Neamţ 5,935,111.91
2 BAHNA Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț 920,772.93
3 BAHNA Modernizare drum de interes local în comuna Bahna, județul Neamț 6,610,794.82
4 BAHNA Construire pod pe DC98 (în zona Sat Arămești) în comuna Bahna, județul Neamț 376,167.70
5 BĂLŢĂTEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălțătești, județul Neamț 6,448,967.00
6 BÎRGĂUANI Construire pod din beton armat în sat Vlădiceni comuna Bîrgăuani 1,004,086.00
7 BICAZ-CHEI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală nr. 2, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț 2,885,752.00
8 BICAZ-CHEI Extindere, modernizare și dotare dispensar uman, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț 2,482,178.00
9 BICAZU ARDELEAN Modernizare străzi şi drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ 3,643,780.00
10 BICAZU ARDELEAN Construire pod Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț 478,644.00
11 BÎRA Reabilitare școală cu clasele I-VIII-corp C, sat Bîra, comuna Bîra, județul Neamț 1,285,580.00
12 BÎRA Modernizare drumuri de interes local în comuna Bîra, județul Neamț 4,715,892.00
13 BODEŞTI Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ 850,000.00
14 BOGHICEA Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Boghicea, judeţul Neamţ 10,523,125.00
15 BOGHICEA Construire grădiniţă cu program normal în satul Slobozia, comuna Boghicea 1,695,364.00
16 BOGHICEA Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala Boghicea, judeţul Neamţ 2,573,915.00
17 BORCA Construire corp clădire ateliere şi săli de curs şcoala profesională la Liceul Mihail Sadoveanu din comuna Borca, judeţul Neamţ 1,025,996.24
18 BORCA Construire dispensar uman doctor Radu Manea, în comuna Borca, județul Neamț 1,446,537.00
19 BORLEŞTI Reabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional apărținând Școlii Gimnaziale din comuna Borlești, județul Neamț 5,563,294.00
20 BORLEŞTI Construire pod Borlești-Poiana Mărului în comuna Borlești, județul Neamț 5,432,637.00
21 BOTEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Botești județul Neamț 4,018,282.00
22 BOZIENI Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Bozieni, judeţul Neamţ si Extindere reţea de canalizare în comuna Bozieni, jud. Neamţ 10,336,815.00
23 BRUSTURI Modernizare școală gimnazială „Ierimia Irimescu” din comuna Brusturi, județul Neamț 549,872.00
24 BRUSTURI Dispensar uman sat Poiana, comuna Brusturi, județul Neamț 720,000.00
25 CÎNDEŞTI Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea străzii Bisericii, străzii Pe Vale, străzii Şcolii şi a drumului comunal DC 203 din satele Cîndeşti si Bărcăneşti, comuna Cîndeşti, judeţul Neamţ 5,819,100.00
26 CEAHLĂU Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, județul Neamț 8,976,682.00
27 CORDUN Modernizare drumuri de interes local în comuna Cordun, județul Neamț 8,272,212.00
28 COSTIŞA Modernizare străzi în comuna Costișa, județul Neamț 10,217,814.00
29 CRĂCĂOANI Asfaltare drum comunal Crăcăoani-Mitocul Bălan de la km 7+150- până la 12+650 5,782,736.35
30 DĂMUC Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman Com. Dămuc, Sat Dămuc, Jud. Neamţ 470,336.00
31 DĂMUC Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Dămuc, judeţul Neamţ: DC 205, strada Scursurii, strada Huisurez 4,906,882.00
32 DOBRENI Extindere și modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, județul Neamț 589,060.00
33 DOBRENI Modernizare drumuri locale în comuna Dobreni, judeţul Neamţ 7,602,525.00
34 DOBRENI Pod peste pârâul Horaița, comuna Dobreni, județul Neamț 604,733.00
35 DOCHIA Reabilitare și extindere școala gimnazială nr. 1 1,197,675.05
36 DOLJEŞTI Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljești, comuna Doljești, judeţul Neamț 1,128,164.00
37 DRAGOMIREŞTI Reabilitare drum DC 31 Unghi-Hlăpești, comuna Dragomirești, jud. Neamț 8,297,218.00
38 DRĂGĂNEŞTI Construire dispensar uman, în comuna Draganesti, judeţul Neamţ 1,446,537.00
39 DRĂGĂNEŞTI Modernizare drumuri de interes local în Comuna Drăgănești, Județul Neamț 7,442,931.00
40 DULCEŞTI Reabilitare grădiniță în satul Dulcești, comuna Dulcești, jud. Neamț 1,285,580.00
41 DULCEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Dulceşti, judeţul Neamț 8,348,710.00
42 DUMBRAVA ROŞIE Reabilitare şi modernizare drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ 3,676,037.00
43 FARCAŞA Modernizare drumuri de interes local în comuna Fărcașa, judeţul Neamț 7,324,469.00
44 GÂDINŢI Modernizare de drumuri de interes local în comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ 4,865,395.00
45 GÎRCINA Modernizare, reabilitare și dotări grădiniță cu program reduc Episcop Melchisedec Ștefănescu, Comuna Gîrcina, Județul Neamț 1,113,550.00
46 GÎRCINA Pod Acces Mănăstirea Almaș, calamitat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010,comuna Gîrcina, județul Neamț 760,799.00
47 GHERĂEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Gherăești, Județul Neamț 5,429,716.00
48 GHINDĂOANI Modernizare străzi în comuna Ghindăoani, județul Neamț 3,903,306.00
49 GIROV Reabilitare școală gimnaziala prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judeţul Neamț 1,542,570.00
50 GIROV Modernizare drumuri de interes local în Comuna Girov, județul Neamț 8,317,971.00
51 GRINŢIEŞ Extindere rețea alimentare apă și canalizare în comuna Grințieș, județul Neamț 14,289,600.00
52 GRINŢIEŞ Modernizare și construire poduri și podețe în comuna Grințieș, județul Neamț 4,990,562.00
53 GRUMĂZEŞTI Modernizare drumuri comuna Grumăzești, județul Neamț 13,602,357.00
54 HANGU Modernizare drumuri DC 146, km 3+600- km 5+700 și DC 149 km 2+650-km 4+000 în comuna Hangu, județul Neamț 8,522,226.97
55 HORIA Construire dispensar medical, sat Cotu-Vameş, comuna Horia, Judeţul Neamţ 536,610.00
56 HORIA Inființare Dispensar Medical, Comuna Horia, Județul Neamț 549,640.00
57 ICUŞEŞTI Modernizare drumuri comunale și sătești în Comuna Icușești, Județul Neamț 5,698,674.00
58 ION CREANGĂ Extindere alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ 14,168,167.00
59 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Pavilion Secții Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț 51,055,425.00
60 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Supraetajare Corp B1 – Spaţii destinate personalului medical 6,294,481.00
61 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Consolidare DJ 280 Bîra-Stănița km 21+830-25+300, 29+000-29+343 7,809,515.87
62 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Consolidare drum judeţean DJ 155F, km 12+000-km 32+000, judeţul Neamţ 29,588,887.00
63 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 127 limită jud. Harghita – Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc – Limită jud. Harghita, km 10+400-16+563 2,438,278.72
64 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155 B Bodești – Urecheni – Drăgăneşti km. 39+400 – 45+400, județul Neamț 3,041,249.00
65 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155B Bodești – Urecheni – Drăgănești km 9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț 4,659,998.05
66 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155I Tîrgu Neamţ-Bîrgăuani-Români-Siliştea km. 28+871-31+000, județul Neamț 1,426,460.13
67 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155I Tg. Neamț-Tupilați-Bîrgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+703 2,019,266.38
68 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+595 4,345,510.00
69 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 155M Tîrpești-Țolici km. 3+250-4+868 3,340,393.41
70 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești km 2+800-9+000 1,413,983.16
71 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 159B Izvoare-Bahna km. 0+000-2+942 1,161,260.95
72 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca km 44+000-51+000 15,412,368.00
73 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140 2,178,819.38
74 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț 26,043,714.00
75 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 155B,  km 6+000-9+500, județul Neamț 18,482,681.00
76 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 155G, km 3+100-7+400, județul Neamț 11,774,627.00
77 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 157H, km 14+000-17+500, județul Neamț 10,531,243.00
78 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț 3,193,408.00
79 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 207D, km 1+250-6+800, județul Neamț 14,103,935.00
80 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, Județul Neamț 16,741,634.00
81 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare drum judeţean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț 38,221,941.00
82 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615 16,020,334.00
83 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ 565,145.00
84 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ 741,030.00
85 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 155G km11+583, localitatea Cîrligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț 965,645.00
86 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria km 0+ 883 peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, Județul Neamț 860,690.00
87 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 157F km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț 637,228.00
88 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț 637,228.00
89 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 157G km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești 860,690.00
90 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț 738,147.00
91 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 34+410 peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, județul Neamț 745,356.00
92 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț 744,635.00
93 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155F Km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui,Bicaz, județul Neamț 740,310.00
94 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155I  de la km 19+317 peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț 1,727,142.00
95 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești județul Neamț 4,218,374.00
96 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești județul Neamţ 2,426,215.00
97 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani 396,540.00
98 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, în comuna Petricani 1,265,227.00
99 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamţ 1,150,468.00
100 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 156A  km 27+105, comuna Tazlău, județul Neamț 747,879.00
101 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamţ 773,902.00
102 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 157I km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț 437,280.00
103 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bârlad, km 42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț 245,000.00
104 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km 49+695 comuna Bozieni, judeţul Neamţ 632,000.00
105 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159B km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna, județul Neamț 241,000.00
106 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 159B km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț 262,900.00
107 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamţ 381,130.00
108 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamţ 5,999,305.00
109 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 207A km 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț 357,320.00
110 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B Km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț 561,753.00
111 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, județul Neamț 297,745.00
112 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca, județul Neamț 284,456.00
113 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 49+150, comuna Borca, județul Neamț 580,408.00
114 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Chicerea, km 32+126, comuna Stănița, județul Neamț 265,165.00
115 JUDEŢUL NEAMŢ prin CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Pricopului, km 27+041, comuna Stănița, județul Neamț 381,140.00
116 MĂRGINENI Modernizare drumuri vicinale, comuna Mărgineni, județul Neamț 5,320,120.00
117 MOLDOVENI Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în sat Hociungi, comuna Moldoveni, judeţul Neamţ 7,864,040.00
118 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Grădiniță cu 12 grupe și program prelungit-cartier Speranța 2,256,200.00
119 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Școală cu 10 clase-cartier Speranța 2,218,772.00
120 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Modernizare strada Mărțișor 118,458.00
121 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ Pod peste pârâul Cuejdi strada Erou Rusu municipiul Piatra-Neamț 963,415.00
122 MUNICIPIUL ROMAN Canalizare menajeră str. N.Bălcescu și I.L. Caragiale și Canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crișan și I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamţ 2,785,589.00
123 NEGREŞTI Grădiniță cu patru săli de clasă-comuna Negrești, județul Neamț 570,868.00
124 NEGREŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Negreşti, judeţul Neamţ 4,491,366.00
125 ONICENI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Solca și Pietrosu, comuna Oniceni, jud. Neamţ și Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate în satele Oniceni, Valea Enei, Linsești și Lunca, comuna Oniceni, Judeţul Neamţ 10,484,699.00
126 ONICENI Reabilitare Şcoală Gimnazială Comuna Oniceni 1,150,000.00
127 ONICENI Reabilitare Şcoală gimnazială Solca 950,000.00
128 ONICENI Reabilitare Şcoală primară Pietrosu 935,000.00
129 ONICENI Reabilitare Şcoală primară Valea Enei 750,000.00
130 ORAŞ BICAZ Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț 6,388,635.00
131 ORAŞ ROZNOV Construire grădiniță cu program prelungit, în orașul Roznov, județul Neamț 1,357,790.00
132 ORAŞ ROZNOV Construire pod cu două deschideri în satul Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț 3,903,200.00
133 ORAŞ TÎRGU NEAMŢ Reabilitare și dotare Creșă nr. 1, oraș Tîrgu Neamț, județul Neamț 1,487,947.00
134 ORAŞ TÎRGU NEAMŢ Reabilitare corp principal și dotare cu echipament și mobilier- Colegiul Național „Ștefan cel Mare” oraș Tîrgu Neamț, județul Neamț 2,427,185.00
135 PĂSTRĂVENI Reabilitare, modernizare și extindere poduri în comuna Păstrăveni, județul Neamț 779,436.00
136 PÂNCEŞTI Înființare rețea de canalizare și stație de epurare a apei uzate, înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pâncești, comuna Pâncești, județul Neamț 11,373,874.00
137 PÂNCEŞTI Construirea unui dispensar uman în sat Pâncești, com. Pâncești, jud. Neamţ 521,220.00
138 PÎNGĂRAŢI Pod peste Pârâul Oanțu, comuna Pîngărați, județul Neamț 355,452.08
139 PETRICANI Demolare și Construire Două Poduri noi din beton armat peste Râul Topolița în Comuna Petricani, Jud. Neamț 3,244,920.00
140 PIATRA ŞOIMULUI Modernizare drumuri de interes local și pod din beton armat, sat Poieni, comuna Piatra Șoimului, județul Neamț 5,574,208.00
141 PODOLENI Construire gradiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, judeţul Neamț 1,156,429.00
142 POIANA TEIULUI Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ 4,845,389.69
143 POIENARI Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere, comuna Poienari jud. Neamț 10,546,417.00
144 RĂUCEŞTI Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț 2,307,058.00
145 RĂUCEŞTI Reabilitare, modernizare și extindere clădire Liceul Tehnologic Oglinzi, în comuna Răucești, județul Neamț 1,479,447.61
146 RĂUCEŞTI Costruire Pod b.a. Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț 544,209.75
147 RĂZBOIENI Modernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț 4,990,107.00
148 REDIU Eficientizare și modernizare sistem de iluminat public, în comuna Rediu, județul Neamț 560,041.30
149 ROMÂNI Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Români, Județul Neamț 5,713,415.00
150 RUGINOASA Modernizare și extindere corp A al Şcolii Gimnaziale Nicolae Apostol din satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Neamț 3,058,677.00
151 SAGNA Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Sagna, județul Neamț 4,829,984.00
152 SĂBĂOANI Construire dispensar uman, sat Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamț 2,159,086.00
153 SECUIENI Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Neamț 666,132.00
154 SECUIENI Reabilitare DC87, Secuieni-Butnărești, km 0+000-km 3+664, comuna Secuieni, judeţul Neamţ 2,164,497.00
155 STĂNIŢA Modernizare drumuri de interes local în Comuna Stănița, Județul Neamț 8,428,970.00
156 ŞTEFAN CEL MARE Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Ștefan cel Mare, judeţul Neamţ 8,572,773.00
157 TARCĂU Grădiniță cu program normal, localitatea Tarcău, comuna Tarcău, județul Neamț 1,477,984.18
158 TARCĂU Reabilitare și modernizare Şcoală Straja, comuna Tarcău, județul Neamț 417,700.00
159 TAŞCA Înființare rețea de apă uzată și stație de epurare în comuna Tașca, județul Neamț 4,938,894.00
160 TAŞCA Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna Tașca, județul Neamț 815,128.00
161 TAŞCA Extindere, modernizare și dotare dispensar în comuna Tașca, județul Neamț 1,117,209.00
162 TAŞCA Construire pod peste pârâul Hamzoia comuna Tașca, județul Neamț 579,110.00
163 TAŞCA Construire pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț 579,110.00
164 TAZLĂU Modernizare rețea stradală și realizare pod din beton armat peste râul Tazlău, în sat Tazlău, com. Tazlău, județul Neamț 3,994,164.00
165 TĂMĂŞENI Modernizare și extindere Şcoala Gimnazială Tămășeni 1,606,695.83
166 TIMIŞEŞTI Construire gradiniță cu program prelungit în comuna Timișești, judeţul Neamţ 2,087,064.00
167 TIMIŞEŞTI Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Timișești, judeţul Neamţ 2,930,195.00
168 TIMIŞEŞTI Modernizare drumuri locale sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț 4,923,930.00
169 TIMIŞEŞTI Reabilitare pod peste râul Ozana în sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț 545,020.00
170 TRIFEŞTI Înființare sistem de alimentare cu apă, în satul Miron Costin, comuna Trifești, jud. Neamț și Inființare sistem de canalizare ape uzate, în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț 13,426,642.00
171 TUPILAŢI Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tupilați, Judeţul Neamţ 5,619,313.00
172 ŢIBUCANI Modernizare străzi rurale în Comuna Țibucani, județul Neamț 3,902,970.00
173 URECHENI Modernizare drumuri comunale și sătești din satele Urecheni și Ingărești comuna Urecheni jud. Neamț 6,659,361.00
174 VALEA URSULUI Modernizare dispensar uman comuna Valea Ursului, județul Neamț 268,163.00
175 VALEA URSULUI Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ursului, județul Neamț 4,787,039.00
176 VĂLENI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate în satul Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ 10,495,207.00
177 VĂLENI Continuare lucrări la școala cu clasele I-VIII, sat Văleni, comuna Văleni, județul Neamț 2,920,356.54
178 VÎNĂTORI-NEAMŢ Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița S.A.M. cu program prelungit și Şcoala cu clasele I-VIII Drehuța subordonate „Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau”, Comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț 404,471.75
179 VÎNĂTORI-NEAMŢ Lucrări de construcții și instalații privind securitatea la incendiu la Seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vînători-Neamț, judeţul Neamț 352,031.00
180 VÎNĂTORI-NEAMŢ Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț 399,177.00
181 VÎNĂTORI-NEAMŢ Poduri din beton armat, Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 2,982,919.00
182 ZĂNEŞTI Modernizare și dotare dispensar uman în comuna Zănești, judeţul Neamţ 810,390.00
183 ZĂNEŞTI Construire pod în sat Traian comuna Zănești, judeţul Neamţ 604,520.00
aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
6 Comentarii
 1. un sătean descurajat spune

  Despre Popești -Poiana /Farcașa nu se regăsește pe nicăieri.Apa se descurca cum poate fiecare,eu aduc de la Vârlanul-Frumosu,drumul parca era mai bun in urmă cu 50 de ani deși parte din el e și strategic e plin de gauri și șanțuri .pentru mașini e o jale.

 2. Gigi Bekali spune

  cu siguranta nu ajungtoti la proiectele

 3. Gigi Bekali spune

  pai astia vor fi furati

 4. Viluta Nastasa spune

  APLICA FERM ,CA PE TIMPURI ,NU ADUCE NIMIC FARA SA-SI IMPARTA LOR

 5. Manuela Mereuta Puica Neacsu spune

  sa vedem rezultatele

 6. Ivan Adrian spune

  Deși strada Izvorul Muntelui aparține de orașul Bicaz , aceasta nu se regăsește în proiecte de aducere a apei potabile, canalizare ,gaze(care lipsesc cu desăvârșire ) precum și modernizarea unor drumuri adiacente străzii principale, nemaivorbind de amenajarea albiei pârâului izv. Muntelui…!!!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate