Serviciul de Probatiune Neamț – bilanțul activității aferente anului 2013

0

Prin activitatea sa, sistemul de probaţiune, ca serviciu public de interes naţional, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie. Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al menţinerii siguranţei comunităţii, precum şi pentru reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare şi valorificarea potenţialului socio-economic al infractorilor.
În cadrul Serviciului de probațiune Neamț, în anul 2013 și-au desfășurat activitatea patru consilieri de probațiune și un șef serviciu. Activitatea acestora a fost orientată conform normelor în vigoare. Astfel, în anul 2013 consilierii de probaţiune, din cadrul Serviciului de Probaţiune Neamț, au întocmit un număr de 148 referate de evaluare, dintre care 48 pentru persoane majore şi 100 pentru minori. După mediul de proveniență al persoanelor, a predominat întocmirea referatelor pentru inculpați/condamnați din mediul rural, numărul acestora fiind de 92, cei din mediul urban fiind de 56. Raportul privind genul este de 3 referate de evaluare pentru persoane de gen feminin la 145 pentru persoane de gen masculin. Referate de evaluare au fost solicitate atât de către instanțele din județ, cât și din țară (în cazul în care inculpatul are domiciliul în județul Neam). Pentru Judecătoria Piatra Neamț s-au întocmit 28 de referate de evaluare, pentru Judecătoria Tg. Neamț – 33, pentru Judecătoria Bicaz – 2, Tribunalului Neamț -12 referate de evaluare, către alte instanțe din țară – 10 referate de evaluare. Cele mai multe solicitări au venit din partea Judecătoriei Roman, pentru care s-au întocmit 63 de referate de evaluare.
Întocmirea referatelor de evaluare ocupă un loc important în activitatea consilierului de probaţiune, reprezintă un punct de pornire, o primă evaluare a persoanei care a încălcat normele sociale. Prin această primă evaluare, consilierul de probaţiune are în vedere viitorul plan de intervenţie psihosocială pe care îl poate dezvolta şi implementa în cazul în care persoana evaluată ar primi o condamnare cu suspendarea executării pedepsei sub supravegherea serviciului de probaţiune. În cursul anului 2013, 32 de persoane pentru care s-au solicitat şi întocmit referate de evaluare, au intrat în supravegherea serviciului de probaţiune , această cifră reprezentând aproape jumătate din numărul persoanelor intrate în evidența serviciului în cursul anului trecut.
La data de 01.01.2013 se aflau în evidenţa Serviciului de Probaţiune Neamț un număr de 155 de persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, iar la data de 31.12.2013 se aflau în evidenţa serviciului un număr de 186 cazuri active.
În cursul anului 2013, instanțele de judecată au încredinţat Serviciului de Probațiune Neamț supravegherea unui număr de 63 de persoane, dintre care 12 minori şi 51 majori.
Pe parcursul anului 2013, un număr de 32 de persoane condamnate au ieşit din evidenţa serviciului: pentru 3 persoane a fost revocată supravegherea, pentru că au săvârşit o altă infracţiune, în timpul supravegherii, pentru o persoană a fost revocată supravegherea, pentru că a încălcat cel puțin o măsură de supraveghere/obligație, pentru 19 persoane a expirat termenul de încercare, 1 persoană a decedat, pentru 6 persoane a fost transferat dosarul de supraveghere altui serviciu din țară, iar pentru 2 persoane a fost anulată/casată sentința penală.
Expunem în continuare numărul de sentințele penale prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei cu închisoarea sub supravegherea Serviciului de Probațiune Neamț în 2013 și instanța de judecată care a pronunțat sentința: 25 sentințe penale – Judecătoria Piatra Neamț, 16 – Judecătoria Roman, 2 – Judecătoria Bicaz, 7 – Tribunalul Neamț și 13 – alte instanțe din țară.
În decursul anului 2013, într-un număr de 7 cazuri instanţa de judecată a impus persoanelor condamnate şi obligaţia să desfăşoare o activitate neremunerată în folosul comunităţii în cadrul primăriilor de domiciliu.
De-a lungul timpului, în cazul sancţiunilor cu obligaţia de a executa o activitate neremunerată în folosul comunităţii, s-au evidenţiat următoarele avantaje: persoana condamnată penal, are posibilitatea să repare prejudiciul material, moral şi social produs comunităţii, responsabilizarea persoanei condamnate în vederea asumării consecinţelor propriului comportament, valorificarea potenţialului profesional al persoanei condamnate penal – creşterea stimei de sine şi dezvoltarea unor aptitudini şi abilităţi profesionale, reducerea riscului de recidivă şi determinarea contextului unei reabilitări sociale adecvate, economii la bugetul instituţiilor de interes public şi la bugetul de stat prin diminuarea cheltuielilor destinate persoanelor care execută o pedeapsă custodială.
Dacă, în timpul detenţiei are loc o destructurare a personalităţii condamnatului, cu urmări semnificative în evoluţia ulterioară – scăderea stimei de sine şi a încrederii în propriul potenţial, care de cele mai multe ori sunt menţinute şi accentuate ca efect al stigmatizării şi marginalizării în comunitate – în cazul sancţiunilor alternative, persoana condamnată este sprijinită în vederea reinserţiei socio-profesionale prin includerea sa intr-un program (individual sau de grup) de asistenţă şi consiliere. Pe perioada anului 2013, în cadrul Serviciului de Probaţiune Neamț, au beneficiat de asistenţă şi consiliere un număr de 13 de persoane. Astfel, Serviciul de Probațiune Neamț a derulat programe individuale și de grup cu persoanele condamnate. Dintre acestea amintim Programul de lucru individual „One to One” ( Unul la Unul), Programul de grup „ Dezvoltarea de Abilități Sociale la Adulți” și Programul de grup „ Stop, Gândeștete și Schimbă!”.
O altă activitate o reprezintă coordonarea activității de voluntariat și practică a studenților. În cursul anului 2013 au desfășurat activități specifice în cadrul Serviciului de Probațiune Neamț un număr de 11 persoane, în calitate de voluntari/studenţi în practică.
În anul 2013, activitatea Serviciului de Probațiune Neamț a crescut față de anii precedenți. Odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri, (Codul Penal și Codul de Procedură Penală), a Legii nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și a Legii nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, atribuțiile consilierului de probațiune se multiplică, după cum urmează: consilierul de probaţiune realizează evaluarea inculpaţilor, a minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, sprijină instanţa de judecată în procesul de individualizare a pedepselor şi măsurilor educative, coordonează executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii şi derulează activităţi specifice în legătură cu persoanele private de libertate. De asemenea, coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor şi executării obligaţiilor stabilite în sarcina persoanelor supravegheate faţă de care instanţa a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată. În cazul minorilor, consilierul de probațiune coordonează procesul de supraveghere a respectării uneia dintre următoarele măsuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică.

Serviciul de Probațiune Neamț

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate