Se convoacă în sedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ, pentru data de 06.03.2019 – ora 15:00

0

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 06.03.2019 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii”;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”INChild – Action Plan for Children Social Inclusion”;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”ABILAPT – Gaining abilities for adults with reduced competences through adapted education”;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.379 din 16.12.2014 privind aprobarea serviciilor de cantina socială la Centrul de Servicii Specializate pentru copii și la Centrul de zi Castani;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

5.HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț, proiect nr.24/2005-2018 elaborat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu” București, Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza și Consulting, șef proiect- profesor doctor arhitect Florin Machedon;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

6.HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra Neamț, cu alte unități administrativ-teritoriale,  în vederea  înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/21.07.2016;

– iniţiator – Consilier Local George APETREI

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar,

Dragoş CHITIC   

Secretar Municipiu delegat,

Andrei ACRISTINEI

Nr. __377____

Din  _28.02.2019

Ds.II//4 ex./NP/28.02.2019

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate