Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, marți, 28 ianuarie 2020, ora 16.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMȚ

Nr.1.488 din  22.01.2020

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 ianuarie 2020, ora 16.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2020;

2. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2020;

3. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2020;

4. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Botești pentru anul 2020;

5. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2020;

6. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2020;

7. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020;

8. Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ;

10. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2020;

11. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

12. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean;

13. Aprobarea documentației tehnico-economice (SF) pentru obiectivul de investiție „Porțile Neamțului”;

14. Aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

15. Asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

16. Aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a III-a;

17. Scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț;

18. Aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Tazlău în domeniul public al Județului Neamț;

19. Darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

20.Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 2, Județul Neamț;

21.Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 3, Județul Neamț;

22.Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.265/2016 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 4, Județul Neamț;

23.Modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov;

24. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri;

25. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2021-2023;

26. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2020;

27. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2020;

28. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2020;

29.Modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

30.Acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

31.Acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;

32.Încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Bozieni în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA);

33.Acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ;

34. Diverse:

a.Raport de evaluare a implementării prevederilor Legii nr.544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

b.Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru anul 2019;

c. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în anul 2019;

d. Raport de activitate al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamț;

e. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

- Apreciază pagina -

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate