Raportul ITM Neamț pentru luna august

0

In perioada 01.08.2015 – 31.08.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2015”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 191 controale, ocazie cu care s-au constatat 248 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 109 sanctiuni contraventionale insumand 230.500 lei .

  1. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna august au fost realizate 89 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 88 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 29.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna august, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 5 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna august au fost controlati 102 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 21 sanctiuni contraventionale din care 12 amenzi contraventionale, insumand 201.000 lei, respectiv 9 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 11 angajatori la care lucrau 20 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 200.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 23 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 27 masuri pentru remedierea neconformitatilor si totodata au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale, respectiv 2 avertismente.

 EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST.

  1. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 20.08.2015, ora 1400, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

– HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 2015 pentru modificarea <LLNK 12013   918 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicata in MO nr. 572 din 30 iulie 2015;

– LEGEA nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala,publicata in MO nr. 561 din 28 iulie 2015;

– HOTĂRÂRE nr. 576 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12014   91 10 201   0 17>Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, publicata in MO nr. 542 din 21 iulie 2015;

  1. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană.

În luna august 2015, au fost verificate 4 societăţi. Au fost verificate 38 de produse. Nu s-au constatat neconformităţi. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Actiunea nr.12 din Programul propriu de actiuni pe anul 2015 al ITM Neamt „Campanie nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului in care se respecta cerintele minime de securitate si sanatate in munca la lucrarile cu risc de cadere de la inaltime pentru angajatorii care isi desfasoara activitatea in construcţii”.

Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 18-20.08.2015.

Din punct de vedere al relatiilor de munca:

Au fost controlate un numar de 15 societati, la care isi desfasurau activitatea 237 salariati. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 12 neconformitati pentru care au fost dispuse un număr de 12 măsuri. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind relatiile de munca, un numar de 3 angajatori au fost sanctionati, astfel: 2 amenzi in valoare de 50.000 lei şi 1 avertisment contravenţional.

Din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca:

Au fost controlate un numar de 19 societati, la care isi desfasurau activitatea 314 salariati. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 24 de neconformitati pentru care au fost dispuse un număr de 24 măsuri. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca un numar de 18 angajatori au fost sanctionati, astfel: 8 amenzi in valoare de 19.000 lei şi 16 avertismente contravenţionale.

  1. Acţiuni de control privind respectarea de către angajatori a prevederilor OUG. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

In luna august au fost controlati un număr de 47 de agenţi economici la care îşi desfăşurau activitatea un număr de 5030 de salariaţi. Cu prilejul controalelor au fost dispuse un număr de 3 de măsuri pentru nerespectarea prevederilor legale şi s-au aplicat 3 avertismente contravenţionale

  1. In luna august 2015, inspectorii de munca, au participat la 2 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 2 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.
  2. In luna august 2015, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat intalniri cu un numar de 14 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv in domeniul relatiilor de munca, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si riscurile ce le implica folosirea fortei de munca fara forme legale. Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

Ioan Popescu – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ

Nicolae Harlea – Consilier juridic – purtator de cuvant

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate