PROMOVAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN JUDEŢUL NEAMŢ

0

Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului contractul nr. 1235 din 07.03.2011, pentru acordarea finanţării nerambursabile în vederea implementării proiectului PROMOVAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN JUDEŢUL NEAMŢ, cod SMIS 17928


Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul major de intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“, Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.198,00 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 805.000,00 lei (valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 684.250,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 104.650,00 lei şi co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului 16.100,00 lei).

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

 

Obiectivul general al proiectului

Transformarea judeţului Neamţ într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene

Indicatorii de impact corespunzători obiectivului general al proiectului

1 produs turistic- “arii naturale protejate din judeţul Neamţ” promovat până la finalul implementării proiectului

Obiectiv specific


Creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic- “arii naturale protejate din judeţul Neamţ”.

Indicatorii de rezultat corespunzători obiectivului specific al proiectului

 • 2000 albume de promovare a produsului turistic realizate şi distribuite până la finalul implementării proiectului ;
 • 18000 pliante realizate şi distribuite până la finalul implementării proiectului ;
 • 9000 hărţi  realizate şi distribuite până la finalul implementării proiectului ;
 • 3000 broşuri «Legendele Ceahlăului » realizate şi distribuite până la finalul implementării proiectului ;
 • 1 film de prezentare de 30 min ;
 • 1 spot de prezentare a produsului turistic realizat şi promovat prin intermediul unui post naţional de televiziune, de două ori pe săptămână, timp de 6 luni ;
 • participarea la două târguri de turism.

Distribuirea materialelor de promovare se va realiza prin participarea la 2 târguri de turism al României, la fiecare obiectiv în parte, manifestări şi evenimente de gen. Deasemenea se vor distribui reprezentanţilor administraţiilor publice locale din judeţul Neamţ, ONG-urilor şi organismelor care activează în domeniul turistic.

Grupul ţintă al proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ” este reprezentat de turiştii români şi străini care vizitează judeţul Neamţ.

Beneficiarii direcţi:

 • turiştii care vor vizita judeţul Neamţ

Materialele publicitare care vor fi realizate prin proiectul „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţvor fi axate pe promovarea ariilor naturale protejate considerate reprezentative pentru judeţul Neamţ.

 • Judeţul Neamţ

Implementarea proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei prin:

–       îmbunătăţirea imaginii judeţului şi implicit atragerea de investitori;

–       creşterea numărului de turişti în zonă duce la dezvoltarea infrastucturii turistice;

–       îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei;

–       îmbunătăţirea mediului de afaceri, creşterea numărului locurilor de muncă în judeţ, reducerea ratei şomajului.

Beneficiarii indirecţi

 • § prestatorii de servicii care vor fi desemnaţi câştigători ai licitaţiilor din cadrul proiectului;
 • § locuitorii judeţului Neamţ, care vor beneficia de dezvoltarea economică a zonei;
 • § agenţii economici din judeţul Neamţ;
 • § pensiunile turistice şi structurile turistice din judeţul Neamţ ;
 • § investitorii români şi străini.

Implementarea proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei prin:

 • îmbunătăţirea imaginii judeţului şi implicit atragerea de investitori;
 • creşterea numărului de turişti în zonă duce la dezvoltarea infrastucturii turistice (în special cazare, agenţii de turism);
 • îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei;
 • îmbunătăţirea mediului de afaceri, creşterea competitivităţii IMM-urilor, creşterea numărului locurilor de muncă în judeţ, reducerea ratei şomajului.

Prin obiectivele sale, proiectul „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ îşi propune rezolvarea unor probleme cu care se confruntă judeţul Neamţ, urmărind următoarele efecte pozitive:

 • Creşterea cu cel puţin 20% până în 2015 a numărului total de sosiri turişti în judeţul Neamţ;
 • Creşterea cu cel puţin 10% până în 2015 a duratei medii a sejurului turiştilor în judeţ;
 • Creşterea cu cel puţin 20% până în 2015 a gradului de utilizare a capacităţilor de cazare.

 

Pe termen lung, implementarea proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţva contribui la creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană.

 

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate