Programul de fertilizare in vitro si embriotransfer a intrat in linie dreapta

0

Ministerul Sănătăţii a publicat pe pagina de web www.ms.ro, în dezbatere publică, ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer.

Conform proiectului de act normativ, în perioada 23 – 27 mai 2011 unităţile sanitare interesate de a participa în program pot depune dosarele la Registratura Ministerului Sănătăţii. Selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde mai multe documente.

Pot participa la programul Ministerului Sănătăţii unităţi sanitare publice sau private care îndeplinesc o serie de criterii, printre care  acelea de a deţine acreditare valabilă pentru activitatea de utilizator de celule şi ţesuturi umane în scop terapeutic, acte doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în cadrul unităţii sanitare, documente care atestă pregătirea specialiştilor în domeniul embriologiei umane şi care fac dovada realizării, începând cu data de 1 ianuarie 2010, a minimum 50 de proceduri FIV/ET.


La 1 iunie 2011, Ministerul Sănătăţii va publica pe pagina de web www.ms.ro, lista unităţilor care au fost admise în Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer. Ulterior acestei date, includerea unor noi unităţi sanitare în program se va realiza în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, pe baza documentelor care atestă efectuarea a minimum 50 de proceduri FIV/ET.

Începând cu data de 15 iunie 2011, cuplurile care doresc să acceseze programul Ministerului Sănătăţii de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare care îl derulează.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

a)     cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET – document original;

b)    copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;

c)     copie legalizată după certificatul de căsătorie;

d)    adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

e)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă – document original;

f)      adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

g)     buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH – documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011;

h)     documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant – documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;

i)       document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

j)       declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;

k)     document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;

l)       opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate