Primăria Grumăzeşti angajează asistent medical comunitar

0

Primăria Comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical comunitar, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 707/1997;
 • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali;
 • adeverinţa că sunt cu cotizaţia de membru la zi şi nu au abateri de la codul de etică şi deontologie profesională;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2018, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Grumăzeşti din satul Grumăzeşti, Str. Principală nr. 31, judeţul Neamţ, telefon 0233/786.059.


Sursa: ZiarTarguNeamt.RO

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate