PREZENTARE PROIECT – “TRADIŢII ŞI ARTĂ POPULARĂ ÎN ŢINUTUL NEAMŢ”

0

Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului contractul nr. 1213 din 07.02.2011, pentru acordarea finanţării nerambursabile în vederea implementării proiectului “TRADIŢII ŞI ARTĂ POPULARĂ ÎN ŢINUTUL NEAMŢ, cod SMIS 18034.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul major de intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“, Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 848.198,00 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 650.000,00 lei (valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 552.500,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 84.500,00 lei şi co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului 13.000,00 lei).


Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului

Transformarea judeţului Neamţ într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene.

Indicatorii de impact corespunzători obiectivului general al proiectului

1 produs turistic: “tradiţii şi artă populară în ţinutul Neamţ”, promovat până la finalul implementării proiectului

Obiectiv specific


Creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic – “TRADIŢII ŞI ARTĂ POPULARĂ îN ŢINUTUL NEAMŢ.

Activităţile proiectului

Realizarea a :

  • 2000 albume de promovare a produsului turistic;
  • 21000 pliante (3000 de seturi a câte 7 pliante fiecare set);
  • 3000 hărţi de promovare a produsului turistic;
  • 2000 DVD-uri ce contin filmul de prezentare ;
  • 1 spot de prezentare a produsului turistic;
  • 1 film de prezentare de aproximativ 30 min ;
  • audit ;
  • publicitate proiect.

Distribuirea materialelor de promovare se va realiza prin participarea la 2 târguri de turism al României, la fiecare obiectiv în parte, manifestări  şi evenimente de gen. Deasemenea se vor distribui reprezentanţilor administraţiilor publice locale din judeţul Neamţ, ONG-urilor şi organismelor care activează în domeniul turistic precum şi reprezentanţilor obiectivelor turistice promovate.

Grupul ţintă al proiectului „Tradiţii şi artă populară în ţinutul Neamţ” este reprezentat de turiştii români şi străini.

Implementarea proiectului  „Tradiţii şi artă populară în ţinutul Neamţ va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei prin:

–       creşterea numărului de turişti în zonă care conduce la dezvoltarea infrastucturii turistice;

–       îmbunătăţirea imaginii judeţului şi implicit atragerea de investitori;

–       îmbunătăţirea mediului de afaceri, creşterea competitivităţii IMM-urilor, creşterea numărului locurilor de muncă în judeţ, reducerea ratei şomajului;

–       conservarea patrimoniului cultural existent în judeţul Neamţ;

–       îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.

Pe termen lung, implementarea proiectului Tradiţii si artă populară în tinutul Neamţva contribui la creşterea calitativă la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică naţională şi europeană.

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate