Prefect

0

Prefect

Prefectul, reprezentantul Guvernului în teritoriu, potrivit art. 123 din Constituţia României, şi Legea nr. 340/2004 privind Instituţia Prefectului, cu modificări şi completări ulterioare, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale;
b) acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
c) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern;
d) verifică măsurile întreprinse de către primar sau preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială;
e) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de către consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean, consiliul local sau primar;
g) conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului;
h) realizează atribuţiile de conducere şi control delegate de către miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine;
i) avizează proiectul de buget, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate;
j) conduce lucrările colegiului prefectural;
k) aprobă, în calitate de ordonator terţiar de credite, bugetul instituţiei prefectului;
l) aprobă organigrama instituţiei prefectului, cu încadrarea în numărul şi structura posturilor alocate de către ordonatorul principal de credite;
m) acţionează pentru apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
n) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
o) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora;
p) asigură realizarea politicilor şi a planului de măsuri pentru integrarea europeană;
q) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi sarcini stabilite de Guvern.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate