Oficiul Român pentru Imigrări ne informează

0

Oficiul Român pentru Imigrări informează cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României a două noi acte normative care vin să completeze legislaţia cu privire la regimul străinilor în România, precum şi la libera circulaţie a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE.

Legea nr. 80 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Memebre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European – publicată în MO Partea I, nr. 443/24.06.2011


Aceste modificări legislative au fost necesare atât pentru transpunerea deplină a acquis-ului european în materie de rezidenţă (Directiva 2004/38/CE) cât şi pentru clarificarea anumitor aspecte care nu sunt legiferate la nivelul Uniunii Europene, dar a căror reglementare este necesară pentru a fi asigurată exercitarea de către cetăţenii UE şi membrii de familie ai acestora a dreptului la liberă circulaţie.

 

Acestea vizează, în principal, următoarele aspecte:

1. Includerea cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi a membrilor de familie ai acestora în categoria beneficiarilor regimului juridic stabilit de acest act normativ (textul iniţial făcea referire doar la membrii UE şi ai Spaţiului Economic European),

2. Introducerea şi definirea sintagmei „asigurare de sănătate” conform legislaţiei europene prin care se extinde domeniul de aplicare şi asupra asigurărilor private de sănătate,

3. Introducerea şi definirea statutului de lucrător, care, în acest moment, nu se bucură de o corespondenţă în legislaţia naţională aplicabilă în materie (statutul de lucrător este consacrat în cuprinsul art.7 alin.(3) al Directivei 2004/38/CE),


4.  Reglementarea procedurii de emitere a vizelor de intrare pentru cetăţenii terţi, membrii de familie ai cetăţenilor UE,

5. Eliminarea obligativităţii cetăţenilor UE şi a membrilor de familie ai acestora de a-şi declara prezenţa pe teritoriul României în termenul de 15 zile de la intrare,

6. Reglementarea posibilităţii de a beneficia de rezidenţă permanentă fără aplicarea condiţiilor referitoare la legalitatea şi continuitatea rezidenţei pentru anumite categorii de persoane,

7. Introducerea termenelor de valabilitate pentru certificatele de înregistrare şi cărţile de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii UE – şi obligarea acestora şi a membrilor de familie de a se prezenta la organele competente în vederea preschimbării documentelor menţionate.

Legea nr. 157 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România – publicată în MO Partea I, nr.533/28.07.2011

 

Aceste modificări legislative au fost necesare  pentru crearea cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, şi pentru crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei 582/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterala de către Bulgaria, Cipru si România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naţionale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile lor, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 161 din 20 iunie 2008, şi a Deciziei 586/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Deciziei nr. 896/2006/CE de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterala de către statele membre a anumitor permise de şedere eliberate de Elveţia si de Liechtenstein în scopul tranzitului pe teritoriul lor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 162 din 21 iunie 2008.

 

Acestea vizează, în principal, următoarele aspecte:

1. Condiţiile de acordare a vizei de intrare în scopul desfăşurării de activităţi comerciale, prin majorarea plafoanelor minime ale investiţiilor;

2. Modificarea condiţiilor de acordare a vizei de lunga şedere pentru lucrătorii străini detaşaţi în România;

3. Acordarea dreptului la munca pe teritoriul României pentru lucrătorii înalt calificaţi;

4. Stabilirea standardelor privind sancţiunile si măsurile dispuse la adresa angajatorilor de resortisanţi din tări terţe aflaţi în şedere ilegală.

5. Eliminarea din vechiul text al legii a noţiunii de Carte de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor români. Conform noului text legislativ, membrilor de familie ai cetăţenilor români li se vor elibera permise de şedere temporară, valabile 5 ani sau permise de şedere pe termen lung valabile 10 ani cu scutire de la plata taxelor consulare. Costul acestor permise va fi de 240 ron.

Compartimentul pentru Imigrări Neamţ se află în incinta sediului II al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ (fost Bancorex), iar la numărul de telefon 0233/227098, puteţi solicita informaţii sau sesiza şederea ilegală a străinilor.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate