Noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA

0

ANAF a transmis procedurile privind înregistrarea în scopuri de TVA și anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, precum și Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA. Procedurile pot fi consultate pe site-ul ANAF.

În scopul reducerii sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, ANAF a eliminat formularul 088 –  „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

Procedura actuală privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, precum și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, presupune, pe de o parte, modificarea procedurii de evaluare, și pe de altă parte actualizarea aplicațiilor informatice și a modalității în care sunt utilizate informațiile deținute sau obținute de ANAF, prin schimbul de informații cu alte entități.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora. În acest sens persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Acest criteriu se referă la:

ο administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990;

ο asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate mai sus, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.

În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, menționați mai sus, nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG 39/2015 privind cazierul fiscal.

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității per‐soanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

Urmare evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

Proiectul de ORDIN privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA: Proiect_TVA.

tva

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate