Modalitatea de gestionare a deșeurilor de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație

0

În Monitorul Oficial nr. 331/10.04.2024 a fost publicată INSTRUCȚIUNEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 6.226 din 4 aprilie 2024, privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație.

INSTRUCȚIUNEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 6.226 din 4 aprilie 2024

privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 10 aprilie 2024

    Văzând Referatul Direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate nr. A.R./6.227 din 5.04.2024 şi Adresa Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 380 din 5.03.2024,

    având în vedere art. 2 alin. (6), art. 5 lit. j) şi art. 244 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite prezenta instrucţiune. 

    ART. 1

    Prezenta instrucţiune stabileşte modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie.

    ART. 2

    Deşeurile de medicamente rezultate de la populaţie sunt reprezentate de medicamente cu termenul de valabilitate depăşit, medicamente care nu mai sunt utilizate, reziduuri de medicamente, medicamente care au recipiente deteriorate, medicamente retrase de pe piaţă etc.

    ART. 3

    (1) Deşeurile de medicamente se depun de către cetăţeni la spitale publice sau private, conform programului stabilit şi afişat de unităţile respective. Spitalele publice sau private pot stabili un program de colectare a deşeurilor de medicamente de la populaţie, în anumite zile ale săptămânii şi într-un anumit interval orar.

    (2) Recipientele de colectare a deşeurilor de medicamente se amplasează în curtea spitalului, într-un spaţiu special destinat, astfel cum este prevăzut la alin. (3).

    (3) În stabilirea spaţiului destinat amplasării recipientelor de colectare a deşeurilor de medicamente de la populaţie se vor lua în considerare următoarele aspecte:

    a) acces facil al cetăţenilor;

    b) zonă acoperită;

    c) zonă monitorizată, prin personalul de pază sau prin intermediul sistemelor de supraveghere video;

    d) asigurarea condiţiilor igienico-sanitare.

    (4) Deşeurile de medicamente se colectează diferenţiat de cele rezultate din activitatea medicală a spitalului, luând în considerare următoarele categorii:

    a) deşeuri de medicamente citotoxice şi citostatice – se colectează în recipiente confecţionate din carton sau plastic, prevăzute în interior cu sac din polietilenă care să nu permită scurgeri de lichid. Recipientele sunt prevăzute cu sistem antiretur, pentru a împiedica recuperarea deşeurilor;

    b) deşeuri de medicamente, altele decât cele citotoxice şi citostatice – se colectează în recipiente confecţionate din carton sau plastic, prevăzute în interior cu sac din polietilenă care să nu permită scurgeri de lichid. Recipientele sunt prevăzute cu sistem antiretur, pentru a împiedica recuperarea deşeurilor;

    c) deşeuri de medicamente aflate în stare lichidă care sunt conţinute într-un recipient cu potenţial înţepător–tăietor (fiole din sticlă, seringi preumplute cu reziduu de medicament sau goale) – se colectează în recipiente specifice deşeurilor înţepătoare–tăietoare medicale, prevăzute cu sistem de închidere temporară şi definitivă;

    d) deşeuri de medicamente aflate în recipiente sub presiune – se colectează separat de celelalte categorii, fără a fi eliminate prin incinerare. Acestea urmează circuitul deşeurilor reciclabile.

    (5) Recipientele se etichetează cu denumirea deşeurilor de medicamente (categoria) care urmează să fie colectate, sursa de generare: populaţie, marcaj specific al pericolului, capacitatea recipientului (l sau kg), linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului, unitatea sanitară, persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive.

    (6) Recipientele se sigilează după umplere, în scopul prevenirii unor posibile accidente care pot apărea în perioada colectării şi transportului până ce urmează a fi incinerate. Recipientele sunt marcate în conformitate cu reglementările Acordului referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase.

    (7) În spaţiul de colectare a deşeurilor de medicamente rezultate de la populaţie se afişează la loc vizibil postere de prezentare a categoriilor deşeurilor colectate cu exemplificare, precum şi mesaje de avertizare pentru populaţie care vizează riscurile care decurg din aruncarea necontrolată a acestor deşeuri în mediul înconjurător.

    ART. 4

    (1) Deşeurile de medicamente colectate de la populaţie în recipientele respective intră în circuitul de transport şi eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală generate de spital, fiind predate operatorilor economici autorizaţi pentru această activitate, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.829/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

    (2) Deşeurile de medicamente se elimină numai prin incinerare, doar în unităţi autorizate, excepţie făcând deşeurile de medicamente aflate în recipiente sub presiune, care se recomandă a fi reciclate după depresurizarea completă.

    ART. 5

    În vederea monitorizării activităţii de preluare a deşeurilor de medicamente de la populaţie, spitalul desemnează o persoană responsabilă cu această activitate din cadrul spitalului.

    ART. 6

    (1) Generarea deşeurilor de medicamente de la populaţie se monitorizează de către persoana desemnată, iar cantităţile rezultate în urma cântăririi se consemnează în fişa de evidenţă internă a gestiunii deşeurilor a spitalului respectiv.

    (2) Datele reprezentate de cantităţile deşeurilor de medicamente de la populaţie se raportează către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, separat de cantitatea deşeurilor de medicamente generate de spital, pe baza machetelor electronice de raportare, sub codurile 180108* – deşeuri de medicamente citotoxice şi citostatice şi 180109 – deşeuri de medicamente, altele decât cele specificate la 180108*, clasa 18, subclasa 1801, conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

    (3) Machetele sunt aprobate prin metodologia privind monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, elaborată anual de către Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), şi se postează pe site-ul instituţiei.

    ART. 7

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele publice sau private duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.

    ART. 8

    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              p. Ministrul sănătăţii,

                              Adriana Pistol,

                              secretar de stat

    Bucureşti, 4 aprilie 2024.

    Nr. 6.226.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate