Liviu HARBUZ

0

Curriculum VitaeHarbuz_Liviu

Informaţii personale

Naţionalitate
Română

Data naşterii
18.06.1962

Experienţă profesională

Perioada
Mai 2012

Funcţia sau postul ocupat
Consilier de stat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Aparatul Propriu de Lucru al Primului Ministru

Numele şi adresa angajatorului
Guvernul României, Piaţa Victoriei, Nr. 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Administraţie publică

Perioada
Decembrie 2010 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat
Reprezentant al Statului Român în cadrul Grupului de lucru operativ mondial de experţi pentru Agricultură şi Securitate Alimentară (HLPE)

Activităţi şi responsabilităţi principale
Membru al cadrul Grupului de lucru operativ mondial de experţi pentru Agricultură şi Securitate Alimentară
Monitorizare, participare activă la elaborarea de strategii in domeniu, schimb de informaţii

Numele şi adresa angajatorului
Organizaţia Mondială pentru Hrană şi Agricultură (FAO)

Perioada
Octombrie 2010 – Octombrie 2013

Funcţia sau postul ocupat
Expert – Proiectul european „ Perfecţionarea resurselor umane din medicina veterinară „

Activităţi şi responsabilităţi principale
Responsabil implementare program TIC şi FPC

Numele şi adresa angajatorului
Proiect POS DRU, susţinut de Comisia Europeană

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Programul Cadru al Uniunii Europene pentru dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă

Perioada
Octombrie 2010 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat
Prim Vice-Preşedinte

Activităţi şi responsabilităţi principale
Dezvoltarea relaţiilor internaţionale, reprezentant permanent în relaţia cu Federaţia Medicilor Veterinari din Europa (FVE), Comisia Europeană, Parlamentul European

Numele şi adresa angajatorului
Colegiul Medicilor Veterinari, Splaiul Independenţei, nr. 105, Bucureşti, România, www.cmvro.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Organizaţie profesională

Perioada
Aprilie 2010 – Mai 2012

Funcţia sau postul ocupat
Project manager

Activităţi şi responsabilităţi principale
Dezvoltarea, implementarea şi controlul proiectelor şi procedurilor pentru aplicaţiile în domeniul dezvoltării rurale

Numele şi adresa angajatorului
Persoană Fizică Autorizată

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Consultanţă în dezvoltarea rurală, Fonduri europene

Perioada
Ianuarie 2005 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat
Consultant management

Activităţi şi responsabilităţi principale
Coordonarea clinicii veterinare, a spitalului, managementul reţelei naţionale de distribuţie pentru mâncare de animale de companie şi produse medicale veterinare

Numele şi adresa angajatorului
Salvavet Servicii Veterinare SRL, 16E, Str. Ilioara, Bucureşti, România, www.salvavet.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Servicii veterinare

Perioada
Octombrie 2005 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat
Profesor asociat – Managementul spitalelor şi clinicilor veterinare

Activităţi şi responsabilităţi principale
Elaborarea curriculei
Susţinerea cursului
Evaluarea studenţilor
Coordonator pentru lucrările de licenţă

Numele şi adresa angajatorului
Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 105, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie Universitară

Perioada
Octombrie 2004 – Octombrie 2010

Funcţia sau postul ocupat
Preşedinte

Activităţi şi responsabilităţi principale
Reprezentarea intereselor profesionale ale medicilor veterinari din România în faţa autorităţilor naţionale şi internaţionale;
Reprezentarea profesiei în faţa organismelor guvernamentale, în faţa forurilor profesionale şi ştiinţifice, a entităţilor individuale şi legale şi a instituţiilor publice;
Ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional şi ale Biroului Executiv

Numele şi adresa angajatorului
Colegiul Medicilor Veterinari, Splaiul Independenţei, nr. 105, Bucureşti, România www.cmvro.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Organizaţie profesională

Perioada
2007 – 2009

Funcţia sau postul ocupat
Redactor Şef revistele Dog Fancy

Activităţi şi responsabilităţi principale
Coordonare activităţii editoriale

Numele şi adresa angajatorului
Pet Fancy Publishing SA

Perioada
Noiembrie 2008 – Septembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat
Secretar de Stat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Atribuţii în coordonarea : Autorităţii de Management – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, agenţiilor de plăţi (APIA şi APDRP) Direcţiei Generală Relaţii Europene şi Relaţii Internaţionale

Numele şi adresa angajatorului
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bulevardul Carol, nr. 2-4, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
Iunie 2002 – Februarie 2005

Funcţia sau postul ocupat
Preşedinte – Secretar de Stat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Înfiinţarea ANSVSA, elaborarea şi implementarea legislaţiei sanitar-veterinare
Coordonarea activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul României
Încheierea capitolului negocierii privind aquisul comunitar, capitolul VII Agricultură – domeniul medicină veterinară şi siguranţa alimentelor

Numele şi adresa angajatorului
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 37, Strada Dudului, nr. 37, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
Ianuarie 2002 – Iunie 2002

Funcţia sau postul ocupat
Subsecretar de Stat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Coordonarea sectorului sanitar veterinar

Numele şi adresa angajatorului
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

Perioada
Ianuarie 2000 – Ianuarie 2002

Funcţia sau postul ocupat
Consilier personal al Primului Ministru

Activităţi şi responsabilităţi principale
Consiliere în domeniul sanitar-veterinar şi al agriculturii

Numele şi adresa angajatorului
Guvernul României, Piaţa Victoriei, nr. 1, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
August 2000 – Mai 2002

Funcţia sau postul ocupat
Consilier General

Activităţi şi responsabilităţi principale
Membru al Comisiilor : Economică şi Urbanism

Numele şi adresa angajatorului
Consiliul General Primăriei Municipiului Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
Ianuarie 2000 – Decembrie 2001

Funcţia sau postul ocupat
Director general Adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale
Controlul populaţiei animalelor pe teritoriul Municipiului Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului
Administraţia pentru Supravegherea Animalelor, Str. Şelari nr. 204, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
August 1997 – Aprilie 1999

Funcţia sau postul ocupat
Director

Activităţi şi responsabilităţi principale
Servicii medicale veterinare

Numele şi adresa angajatorului
Clinica veterinară de stat, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
1994 – 1997

Funcţia sau postul ocupat
Director

Activităţi şi responsabilităţi principale
Controlul populaţiei animalelor pe teritoriul Municipiului Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului
Administraţia pentru Supravegherea Animalelor din cadrul primăriei Municipiului Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Autoritate naţională, administraţie publică

Perioada
1992 – 1995

Funcţia sau postul ocupat
Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale
Activităţi educaţionale în cadrul disciplinelor Patologie chirurgicală şi Anatomie comparată, activităţi de cercetare, activităţi administrative

Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independenţei, nr. 105, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie universitară

Perioada
1991 – 1993

Funcţia sau postul ocupat
Cercetător stagiar

Activităţi şi responsabilităţi principale
Cercetare în cadrul laboratorului de Cercetare Fundamentală, Laboratorul de Carcinogeneză şi Biologia Cancerului

Numele şi adresa angajatorului
Biotehnos SA, Şoseaua Fundeni, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Companie de cercetări medicale

Educaţie şi formare

Perioada
Mai 2011

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
EU Veterinary Week 2011 – Gestionarea crizelor din cadrul lanţului alimentar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Aprilie 2011

Titlul Calificaării Obţinute
Manager proiect

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Consultanţă proiecte

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Grupul de consultanţă pentru dezvoltare DCG

Nivelul educaţional, conform clasificării naţionale sau internationale
Manager proiect Fonduri structurale

Perioada
Februarie 2011

Titlul Calificaării Obţinute
Curs de training pentru managementul rezervaţiilor pentru animale sălbatice, feline mari

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Lions Rock, Johannesburg, Africa de Sud

Perioada
Decembrie 2010

Titlul Calificaării Obţinute
Seminar

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Masterclass EU „Communication & Media „

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Institutul de Training European, Bruxelles, Belgia

Perioada
Octombrie 2010

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
„ Responsible dog ownership in Europe „

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Octombrie 2010

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Animal welfare education”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Iunie 2010

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
EU Veterinary Week 2010 – “One health”, “Identification and traceability along the food chain”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Octombrie 2009

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Influenza at the interface between humans and animals” – EU Veterinary Week

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Septembrie 2009

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Prevention is better then cure” – EU Veterinary Week campaign

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Decembrie 2008

Titlul Calificaării Obţinute
Speaker seminar TAIEX

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Regional cooperation for rabies eradication in Europe”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
TAIEX, Antalya, Turcia

Perioada
Octombrie 2008

Titlul Calificaării Obţinute
Speaker conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Systematic and science-based stray dogs management in Europe”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Septembrie 2008

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
One health – Biosecurity

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Mai 2008

Titlul Calificaării Obţinute
Seminar

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Seminar “Sells development in pet shops”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Baltimore, USA

Perioada
Aprilie 2008

Titlul Calificaării Obţinute
Masă rotundă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Bunăstarea animalelor în noile State Membre al U.E.”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Comisia Europeană, Bruxelles

Perioada
Octombrie 2009 – Iulie 2012

Titlul Calificaării Obţinute
Masterand

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Dezvoltare rurală şi Agro Mediu

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Nivelul educaţional, conform clasificării naţionale sau internationale
Diploma de master

Perioada
Noiembrie 2003

Titlul Calificaării Obţinute
Doctorand

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Managementul riscului în domeniul siguranţei alimentare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Perioada
Octombrie 2003

Titlul Calificaării Obţinute
Seminar

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
“Despre analiza riscului – evoluţie prezentă şi planuri pentru viitor”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA), Haga

Perioada
Iunie – Iulie 2003

Titlul Calificaării Obţinute
Seminar

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Curs de negociere în cadrul UE “How to operate in Brussels”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Institutul Clingendael din cadrul Ministerului de Externe al Olandei

Perioada
2001

Titlul Calificaării Obţinute
Conferinţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Conferinţă Mondială Rabia

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Organizaţia Mondială a Sănătăţii – Rio de Janeiro

Perioada
Octombrie 2000 – Noiembrie 2002

Titlul Calificaării Obţinute
Doctor în ştiinţe, domeniul medicină veterinară

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Domeniul fundamental : Medicina, Specializare : Medicina veterinară;
Teza : “Studii de marketing şi management privind clinicile şi spitalele veterinare”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independenţei

Nivelul educaţional, conform clasificării naţionale sau internationale
Doctorat

Perioada
1998 – 2000

Titlul Calificaării Obţinute
Medic primar veterinar

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Specializarea Diagnostic de Laborator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară

Perioada
1996

Titlul Calificaării Obţinute
Training

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Curs de Management Bunăstarea Animalelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
RSPCA – The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals London

Perioada
1993 – 1996

Titlul Calificaării Obţinute
Masterat

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Diagnostic Clinic şi Terapie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară

Perioada
Octombrie 1992 – Februarie 1993

Titlul Calificaării Obţinute
Specialist

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Curs Postuniversitar, specializarea Clinica Animalelor Mici

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară

Perioada
1984 – 1991

Titlul Calificaării Obţinute
Diplomă de licenţă

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Medicină veterinară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu”

Perioada
1977 – 1981

Titlul Calificaării Obţinute
Diplomă de absolvire

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Profil Filologie-Istorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Liceul Calistrat Hogaş, Piatra Neamţ

Perioada
1981 – 1984

Titlul Calificaării Obţinute
Diplomă de absolvire

Principale domenii/abilităţi practice dobândite
Teatru, regie, actorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ unde s-a efectuat pregătirea
Şcoala Populară de Arte, Bucureşti

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Limba Engleză
Limba Franceză

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire
4 4 3 3
3 4 2 2
Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de adaptare la un mediu multicultural
Activitate voluntară în cadrul organizaţiilor pentru bunăstarea animalelor : „World Society for Protection of Animals” – Anglia, „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals” – Anglia, „Bund gegen den Missbrauch der Tiere e.v.” – Germania; „Vier Photen” – Austria
Competenţe şi abilităţi Organizaţionale Abilităţi de leadership
Simţ al organizării
Experienţă în managementul proiectelor şi în team management
Competenţe şi abilităţi tehnice Chirurgie veterinară
Competenţe şi abilităţi IT Word, Excel, Power Point, explorare Internet
Competenţe şi abilităţi Artistice Absolvent al Şcolii Populare de Arte, diplomă în regie şi actorie
Permis de conducere Categoria B

Serial Forbes: Afacerile parlamentarilor români Liviu Harbuz, deputat PSD: clinici veterinare și proprietăți în Austria

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate