ISU Neamț organizează concurs în vederea ocupării unor posturi vacante de conducător auto

0

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentul de Pompieri Roman și Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor:

• 8 posturi la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț

• 8 posturi la Detașamentul de Pompieri Roman

• 2 posturi la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț – Garda nr. 2 Poiana Teiului

Detalii necesare obțineți accesând link: http://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm#angajari .

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, care se realizează exclusiv pentru candidatul declarat „admis”. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;
 • criteriu specific suplimentar avizat de Direcția Generală de Management Resurse Umane în condițiile art. 12 din anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016: să nu depășească vârsta de 35 ani împliniți în anul în curs;
 • să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin încadrare directă;

Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului șef), însoțită de celelalte documente  constitutive ale dosarului de recrutare, se transmit COMPLETATE și SCANATE, în volum complet și în integralitatea lor, la adresa de e-mail menționată mai sus, indicat în format.PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 25 Mb), până la data stabilită (15.07.2022), inclusiv, ora 15.00, conform graficului din Anunțul de concurs publicat pe site-ul unității.

 • Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare ale candidaţilor şi a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs – 27.07.2022;
 • Publicarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs – 29.07.2022;
 • Susţinerea probei practice (eliminatorii) – 04 – 06.08.2022;
 • Depunerea contestațiilor la proba practică – 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
 • Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la proba practică – 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Susţinerea probei de concurs „test scris”; instruirea candidaţilor; desfăşurarea probei de concurs „test scris”; corectarea testelor scrise – 11.08.2022;
 • Depunerea contestaţiilor la testul scris – 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
 • Susținerea evaluării psihologice de către candidații declarați „admis”, cărora le-a fost validat dosarul de recrutare se va realiza conform planificării realizate prin intermediul Serviciului Resurse Umane;
 • Susținerea examinării medicale – conform planificării realizate prin intermediul Serviciului Resurse Umane.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, telefon 0233216816, 0233216815, int. 27126, 27007 sau 0748038509, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate