HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 452 din 25.11.2010

0

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.545 din 03.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune completarea HCL nr. 452 din 25.11.2010;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.545 din 03.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine completarea HCL nr. 452 din 25.11.2010;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c), alin. 5 lit. a) şi b), ale art. 45 alin.3 şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă completarea HCL nr. 452 din 25.11.2010 privind aprobarea tarifelor de închiriere şi concesiune pentru bunurile imobile aparţinând municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2011, cu anexa la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate