HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţei Taxe şi Impozite pe anul 2011

0

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.376 din 06.12.2010, prin care Primarul municipiului –  dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţei Taxe şi Impozite pe anul 2011;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.376 din 18.11.2010 prin care Direcţia Economică – Serviciul Buget – Contabilitate susţine aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţei Taxe şi Impozite pe anul 2011;

Ţinând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36  alin. 3 lit. b),  ale art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobăRegulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Taxe şi Impozite, ca urmare a reorganizării, conform anexei la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate