HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 48.441 din 07.12.2010 şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 39 mp, situat în str. Baladei nr. 4

0

În temeiul prevederilor art. 123 pct. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48.441 din 07.12.2010, prin care Primarul municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea Raportului de evaluare nr. 48.441 din 07.12.2010 şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 39 mp, situat în str. Baladei nr. 4;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.441 din 07.12.2010, prin care Biroul Administrare Patrimoniu susţine aprobarea Raportului de evaluare nr. 48.441 din 07.12.2010 şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 39 mp, situat în str. Baladei nr. 4;

Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b), ale art. 45 alin 3 şi ale art. 115 alin 1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 –  Se aprobă Raportul de evaluare nr. 48.441 din 07.12.2010, conform anexei la prezenta, întocmit de către expertul evaluator S.C. Consexpert S.R.L., pentru bunul imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 39 mp, situat în str. Baladei nr. 4, în valoare de 11.383 lei şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă; Valoarea de inventar a bunului imobil este de 11.271 lei;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate