Expoziție de sculptură și desen, o colaborare dintre doi artiști și profesori, Lucian Tudorache (Piatra-Neamț) și Marius Viorel Ivanovici (Argeș)

0

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” Piatra-Neamț invită publicul vizitator la o expoziție de sculptură și desen, o colaborare dintre doi artiști și profesori, Lucian Tudorache (Piatra Neamț) și Marius Viorel Ivanovici (Argeș). Vernisajul expoziției va avea loc joi, 23 mai, la ora 17:00 în cadrul căruia va prezenta Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Neamț.

Actuala expoziție cuprinde un număr de 51 de creații plastice, dintre aceastea 37 sunt desene și 14 sculpturi.  Maniera de lucru a celor doi artiști se îmbină armonios și contribuie semnificativ la unicitatea și autenticitatea expoziției creând o prezentare vizuală omogenă și unitară. Stilurile celor doi artiști se „înțeleg” și armonia expozitiei este de bună seamă o consecință firească a prieteniei îndelungate care-i leagă pe cei doi artisti.

De creația celor doi sculptori critica de artă s-a ocupat îndeaproape și redăm în continuare câteva rânduri concludente în acest sens.

„În apropierea pietrei sau a lemnului, Lucian Tudorache se încarcă cu puteri depline. Stâpânește și respectă materialul, eliberează forma din strânsoarea fibrei și a cristalelor, îi dezvăluie ascunsele sensuri și îi insuflă vechi și noi semnificații, rafinat încifrate într-un fel de nou concept-simbol. Înzestrat cu simțul volumetriei și spațialității formelor, dar și cu forța viziunii creatoare, atât de necesare a sculpturii monumentale, Lucian Tudorache este în egală măsură pasionat de microstructuri și de detalii. Întregul armonios este rezultatul înțelegerii importanței detaliului și a locului natural destinat fiecărei structuri, iar calitatea formei este potențată de arta punerii în valoare a calităților materialului. În felul acesta, căldura fibrei lemnoase sau duritatea cristalină a pietrei devin suferință, bucurie, naștere, metamorfoză, taină, sacrificiu…dar simultan și idee, gând, trăire întrupată în materie.

Realitatea îi rămâne mereu model, dar reformulările sunt profunde și subtile, iar noua realitate pe care Lucian Tudorache o plăsmuiește e una conceptualizată, îngreunată de sensuri multiple, înfloritor ambigue, într-o abolire parțială a hedonismului contemplării masive, înlocuit/concurat de frământata descifrare în cheie cerebral-intuitivă a sensurilor și invitația la identificarea mesajelor magice ale suprarealismului astfel încifrat. Eliberate din trunchiul de arbore sau din blocul de piatră, formele construite/imaginate de artist sunt semne-simbol pentru naștere, pentru viață, îngemănare, germinație, trecere, sacrificiu sau înălțare.

Straturile de suprafață ale materialului sunt pe rând îndepărtate ca văluri și veșminte grele ale pietrei sau lemnului, menite să acopere locul sacru, locul sfânt, să apere germenii vieții sau să ascundă marele mister, locul unde izvorăște viața, iubirea, adevărul ultim. Căutarea acestor locuri nu e febrilă, ci atentă, detaliată, punând în lumină neașteptate, grațioase, sensibile, misterioase caligrafii descoperite în materia dură și structurându-i esența. Semne și simboluri ale unor epoci străvechi sau mai noi, sunt alăturate de sculptor într-o sfidătoare reafirmare a unei interpretări personale despre frumosul ce ia naștere din suma acestora sau din noul mod de a se raporta la unele ori altele. Alteori, amintind de insolite monumente ale unor vechi culturi, formele masive iau naștere din firești îmbinări de volume în spațiu, fiind marcate de reliefuri cizelate cu migală sau de incizii abrupte ce par să măsoare timpul sau să marcheze calea.

Sculptorul pornește de la viziunea sintetic esențializată a lui Brâncuși, dar reușește să se distanțeze de marele maestru al sculpturii contemporane prin „răstălmăcirea” artei acestuia în metafore monumentale, în forme grele, massive, în care răzbat astfel ecourile din „arta lemnului la români”, sau din regândirea pietrei la dimensiuni „megalitice” a motivului metaforizat. Tocmai prin împletirea cu vechi totemuri africane, sud-americane, oceanice sau orientale, cu decoruri în basorelief concepute după „formele primare” ale ceramicii neolitice și cu alterarea în spirit modern a unor vechi modele arhetipale ale sculpturii eurogene gotice, Lucian Tudorache își cristalizează un limbaj și o viziune plastic aparte, personalizată.” (Dr. Iulia Mesea, istoric și critic de artă)

„Remarcat încă din timpul studenției, cu prilejul unor expoziții de grup, Lucian Tudorache a confirmat în timp ceea ce atunci constituia doar o nobilă promisiune. Evoluția artistului, stimulată de o bună primire în mediul artistic din Galați și, acum, din Piatra-Neamț, relevă nu numai o disciplină de atelier, dar și o extindere în planul imaginarului, trecând lejer de la subiectele cu tematică istorică, eroică chiar, la altele cu semnificații plurale.” (Valentin Ciucă, critic de artă)

„Marius Ivanovici abordează piatra într-o manieră colocvială, accentuând orizontala crucii, pe care figura cristică își consumă lucrarea divină. Sculptorul subliniază admirabil, cu mare siguranță de desenator, expresia chipului. Deși avem de a face cu piatra, marcată compozițional orizontal, aceasta nu își pierde semnificația transcedentală. Succesul este la el acasă, nimeni nu are nicio îndoială, încă din primul contact.” (Gheorghe Pantelie)

„…Marius Viorel Ivanovici, destul de mobil-heteroclit pe mai multe direcții de expresivități spațiale…Am remarcat această undă de spiritualitate care transpare nedeclamatoriu, mai curând printr-o delicată empatie cromatică.” (Aurelia Mocanu)

Lucian Tudorache

Studii:

Academia de Arte “George Enescu”, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, Iași    

 Specializarea sculptură

 Biografia artistică:

 2019 – Tabăra Natională de Sculptură „Valea Doftanei” – Prahova;

 2019 – Tabăra Natională de Sculptura „Gradina Botanică” – Galati;

 2019 – Tabara Natională de Sculptură „Ion I. C. Bratianu” de la Stefanești-Arges;

 2019 Tabăra Natională de Sculptură „Vasile Blendea”, Palatul Brancovenesc de la Potlogi-Dâmbovița;

 2019 – Simpozionul Național de Arte Plastice Vama-Suceava;

 2018 – Simpozionul Național de Arte Plastice „Tazlău, izvoare de inspirație”, ediția II, Neamț;

 2017 – Tabăra Internațională de Creație „Parcova”, Republica Moldova;

 2016 – Simpozionul Național de Sculptură „Generații”, Galați;

 2016 – Simpozionul Național de Arte Plastice „Tazlău, izvoare de inspirație” ediția I, Neamț;

 2015 – Simpozionul Național de Sculptură „Vasile Blendea”, Tîrgoviște – Dâmbovița;

 2014 – Tabăra de Arte Plastice „Victor Brauner”, Piatra – Neamț;

 2015 – Simpozionul Internațional de Pictură și Desen, Iacobeni – Suceava;

 2014 – Simpozionul de Sculptură „Vasile Blendea”, Moreni – Dâmbovița;

 2013 – Tabăra anuală de pictură și sculptură, Moinești – Bacău;

 2010 – Tabăra de Arte Plastice Oglinzi – Neamt;

 2009 – Festivalul Internațional de sculptură, Trondheim – Norvegia;

 2008 – Simpozionul de sculptură, „Costache Negri” – Galați;

 2007 – Tabăra de creație, Văratec – Neamț;

 2006 – Simpozionul Internațional de Sculptură, Drăgășani – Vâlcea;

 2006 – Simpozionul Național de Sculptură „Ion Irimescu”, Bistrița;

 2004 – Tabăra de Creație „Arta ca Viață”, Muzeul de Arte Vizuale, Galați;

 2003 – Simpozionul Internațional de Sculptură, „Artă și Sacralitate”, Cucuteni – Iași;

 2003 – Simpozionul Național de Sculptură, Galați;

 2000 – Tabăra Națională de Artă Plastică „Nicolae Tonitza”, Durău – Neamț;

 1999 – Tabăra Națională de Artă Plastică „Nicolae Tonitza”, Durău – Neamț.

Expoziții:

 2018 – Expoziția „Tazlău Izvor de Inspirație”, Galeria Lascăr Vorel, Piatra Neamț;

 2016 – Expoziția „Tazlău Izvor de Inspirație”, Galeria Lascăr Vorel, Piatra Neamț;

 2014 – Interstițiu Plastic_Nemț’eni la Brukenthal, Muzeul National Brukenthal, Sibiu;

 2013 – Expoziția Anuală de Arte Plastice, Muzeul de Arta Roman – Neamț;

 2011 – „Orașul Artiștilor”, Galeria de Artă Lascăr Vorel, Piatra Neamț;

 2008 – „Saloanele Moldovei”, Chișinău – Bacău;

 2008 – „Dincolo de semn”, ICR Venetia – Italia

 2007 – „Bienala Internatională de Artă Lascăr Vorel”, Piatra Neamț;

 2007 – „Saloanele Moldovei”, Chișinău – Bacău;

 2007 – Galeriile de Artă Apollo, București;

 2007 – Duplex UAP, Bacău – Piatra Neamț;

 2007 – Galeriile de Artă, Roman – Neamț;

 2007 – Anuala Studențească de Arte Vizuale, Galeriile de Artă Lascăr Vorel, Piatra Neamț;

 2006 – Anuala Studențească, Galeriile de Artă Lascăr Vorel, Piatra Neamț;

 2006 – „Artiștii La Locul Lor”, proiect adresat orașului Piatra Neamț;

 2005 – „Bienala Națională de Artă Lascăr Vorel”, Muzeul de Artă din Piatra Neamț;

 2004 – „Saloanele Moldovei”, Bacău;

 2004 – Galeriile Artis, București;

 2003 – Galeria Topart, Piatra Neamț;

 2003 – Galeria Grot-Art, Piatra Neamț;

 2002 – Galeria Vert, Piatra Neamț;

 2000 – Centrul Cultural German, Iași;

 1999 – „Bienala Naționala de Artă Lascăr Vorel”, Muzeul de Artă, Piatra Neamț;

 1992 – „Salonul Internațional de Artă Plastică,” Muzeul de Artă Contemporană, Galați.

Expoziții internaționale:

  2008 – Institutul Cultural Român din Veneția – Italia;

  2007 – Galeria de Artă “Artimundo”, Bruxelles – Belgia;

  2004 – Centrul European de Arhitectură, Veneția – Italia;

  1993 – Galeriile de Artă, „Biella” – Italia.

Expozitii personale:

  2016 – Galeriile de Artă „Boemia”, Roman – Neamț;

  2013 – Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț;

  2008 – Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț;

  2005 – Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț;

  2000 – Muzeul de Artă, Piatra Neamț.

Lucrări monumentale:

  2016 – Monumentul Mihai Eminescu, bronz, Roman – Neamț;

  2016 – Monumentul Nicolae Manolescu Strunga, bronz, Roman – Neamt;

  2015 – Monumentul Mihai Eminescu, bronz, Bicaz – Neamț;

  2014 – Placa Comemorativă, marmură, G.T.Kirileanu, Piatra Neamț;

  2014 – Monumentul Eroilor, marmură, Balțătești – Neamț;

  2014 – Mihai Eminescu, bronz,Piatra Neamt;

  2014 – Mihai Eminescu, bronz, Roman – Neamț:

  2013 – Petru Rares, bronz, Cricova – Basarabia;

  2013 – Nicolae Manolesc, Roman – Neamț;

  2012 – Monumentul Eroilor, marmura, Piscu – Galați;

  2009/2012 – Restaurare Teatrul Național, “Vasile Alecsandri”, Iași;

  2003 – Victor Brauner, piatră artificială, Piatra Neamț;

  2003 – Mihail Kogalniceanu, piatră artificială, Târgu Neamt – Neamț;

  2002 – Ștefan cel Mare și Sfânt, piatră artificială, Volovaț – Botoșani;

  1997 – Cap de copil, piatră artificială, Piatra Neamț;

  1996 – Ștefan cel Mare și Sfânt, bronz, Piscu – Galați;

  2017 – Premiul Institutului Cultural Roman din Republica Moldova;

  2017 – Premiul pentru sculptură – Bienala Natională de Artă Plastică Lascar Vorel, Piatra Neamț;

  2007 – Premiul pentru sculptură – Bienala Internațională de Artă Plastică Lascar Vorel, Piatra Neamț;

  1996 – Cetatean de onoare Piscu-Galați.

Bursă:

 2004 – Bursa UNESCO, Centrul European din Veneția pentru tehnicile de Conservare a Patrimoniului Arhitectonic, Italia.

Lucrări în colecții:

 Muzeul Național Brukenthal, Sibiu;

 Muzeul de Artă Contemporană Galați;

 Muzeul de Artă – Piatra Neamț;

 Muzeul de Artă Vâlcea;

 Colectii private din Canada, Elveția, Franța, Germania, Italia, Norvegia, România.

Marius–Viorel Ivanovici

Studii:

Liceul de Artă „Dinu Lipatti” Piteşti, secţia Sculptura, promoţia 1994, clasa prof. Nicolae Georgescu;

Universitatea de Artă Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, secţia Sculptură, promoţia 1999, clasa prof. Paul Vasilescu, lector Gheorghe Marcu Membru al U.A.P. din România (2001).

Din 1999 profesor titular la Liceul de Artă „Dinu Lipatti” Piteşti,

2008-2010, Inspector şcolar de specialitate Arte şi Învăţământ particular,

2010-2011, Inspector şcolar de specialitate Arte şi Învăţământ special.

Expoziţii personale:

1995 – Centrul Cultural Maghiar, Bucureşti;

1996 – Palatul Cultural, Satu Mare;

1996 – Galeria „Metopa”, Piteşti;

2000 – Primaria Topoloveni;

2020 – Galeria „Metopa”, Piteşti „Generații”

Expoziţii de grup:

1994 – Teatrul Naţional Bucureşti;

1995 – „Metamorfoze”-  Centrul Cultural Maghiar, Bucuresti;

1995 – Casa Diplomaţilor, Herăstrău, Bucureşti;

1997 – Palatul Cultural, Reşita;

1997 – „40 de ani de la înfiinţarea Liceului de Artă din Piteşti”- Centrul Cultural Casa Cărţii, Piteşti;

1997 – „Structuri”, Galeria Metopa, Pitesti;

1998 – „Prospecţiune”- Centrul Cultural Casa Cărţii, Piteşti;

1999 – Expoziţia secţiilor de sculptură ale Academiei de Artă Bucureşti, Galeria „Galla”, Bucureşti;

1999 – Expoziţia absolvenţilor secţiei de sculptură a Universităţii de Artă-Bucureşti, Institutul Slovac, Bucureşti;

2000 – „Natural born artist”-  Galeria Metopa, Piteşti;

2000 – „Execuţia”-  Galeria Metopa, Piteşti;

2001 – „Tineri sculptori”-  Centrul Cultural, Piteşti;

2001 –  Galeria U.A.P. Deva;

2002 – „În cutii”-  Galeria Metopa, Piteşti;

2003 –  Expoziţie Naţională, Galaţi;

2003 – „Credinţă şi semn”-  Galeria Metopa, Piteşti;

2004 – „Simfonia culorii”-  Galeria Metopa, Piteşti;

2004 – „Târgul de Artă”-  Galeria Metopa, Piteşti;

2004 – „Dialog între generaţii”-  Muzeul Judeţean Piteşti, Argeş, expoziţie jubiliara ,35 de ani de la înfiinţarea U.A.P. Piteşti;

2004 – „Dialog”-  Galeria de Artă Rm. Vâlcea;

2004 – „November…”-  Galeria Municipală  Metopa, Piteşti

2005 – „Confirmare”- Galeria Municipală Metopa, Piteşti;

2005 – „Fofmă şi culoare”-  Anticariat Pardon Mersi, Câmpulung;

2005 – „Sculptori Români Contemporani”- Galeriile Apollo si Artex, Bucureşti;

2005 – „Arta ca Viaţă”- Muzeul de Artă Modernă si Contemporană, Galaţi;

2005 – „4xPitest”- Galerie voor roemeense kunst, Hamme Belgia;

2005 – „Sculptură Mică”- Galeria Apollo, Bucureşti;

2005 – „Salonul Tinerilor Artişti Plastici din Piteşti”- Galeria Metopa, Piteşti;

2006 – „Volum, Desen, Culoare”- Muzeul Judeţean de Artă;

2006 – Gruparea tinerilor artisti pitesteni- Galeria de Arta Rm. Valcea;

2007 – „Desene de Placere”- Galeria de Artă a U.A.P., Bistriţa;

2007 – „Credinţa în libertatea alegerii multiple”- Turneu European: Malta,Italia,Spania;

2007 – „Geneze”- Casa de Cultură, Mioveni;

2007 – „Bienala de Sculptură Mica”- Piatra Neamţ;

2008 – „Light and only light”- Galeria de artă Apollo, Bucureşti;

2009 – Galeria de artă Piteşti;

2010 – Galeria de Artă Metopa;

2011 – Centrul Cultural, Piteşti;

2014 – Muzeul de Artă Campulung;

2015 – Muzeul de Artă Tărgovişte;

2018 – “Flori de piatra”, Centrul Cultural, Piteşti;

2020 – „Interferente”- Galeria de Artă Piteşti;

2022 – Galeria de Arta Naiva Piteşti, Muzeul Judetean Arges;

2022 – „Reverberatii”-Galeria de Arta „Artex”, Ramnicu Valcea;

2023 – „Nicu Covaci”-Centrul Cultural- Pitești;

2023 – „Conexiunea Stilurilor”, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud;

2024 – Casa de Comert si Industrie, Bucuresti;

Din 1999- a participat la toate saloanele de artă ale U.A.P. Piteşti;

Simpozioane naţionale:

1996 – Satu Mare;

1997 – Hunedoara;

1997 – Resiţa „Crivaia 2000”;

2000 – Topoloveni, Argeş;

2003 – Galaţi;

2003 – Cucuteni-Iași;

2005 – Galaţi-„Arta ca Viaţă”;

2005 – Sulina-simpozion media,foto-video;

2008 – Costache Negri, Galaţi;

2014 – Moreni; „Vasile Blendea”;

2015 – Târgoviste; „Vasile Blendea”;

2016 – Pucioasa; „Vasile Blendea”;

2016 – Galaţi-„Damen Shipyard”;

2019 – Potlogi „Vasile Blendea”- Palatul Brâncovenesc;

2019 – Topoloveni; „Ion Bratianu”;

2019 – Valea Doftanei;

2019 – Galați „Gradina Botanică;

2020 – Titu „Interferențe Sculpturale”;

2020 – Valea Doftanei;

2020 – Galați – Gradina Botanică;

2021 – Fantanița-Bistrița; Domeniul Zăganul;

2021 – Galați – Gradina Botanică;

2023 – Cluj, Rachițele, „Transilvania Art Camp III”;

Simpozioane internaţionale:

2004 – „Gheorghe Iliescu Călineşti”- Piteşti;

2004 –   Cucuteni, Iaşi, „ Artă si Sacralitate”;

2006 – „Gheorghe Iliescu Calinesti”- Pitești;

2006 – „Ion Irimescu” – Bistrița-Năsăud;

2006 –   Drăgăşani-Râmnicu Vâlcea;

2007 – „Credința în libertatea alegerii multiple”- Malta, Italia, Spania;

2014 – Câmpulung Arges;

2015 – Câmpulung Arges;

2019 – Alicante- Spania;

2023 – Balcik-Bulgaria; „Beyond the Seasons”;                              

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate