Dispoziție pentru convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în şedinţă extraordinară

1

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

            PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 şi alin. 3, art. 63 alin.1 lit. e, art. 68 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART. 1 – Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 20.10.2017 – ora 12:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, cu următoarele proiecte de hotărâre pe ordinea de zi:

  1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;

– iniţiator – Primar Dragoş Chitic

  1. HOTĂRÂRE privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru Grădiniţa cu 12 grupe şi program prelungit – cartier Speranţa, Piatra Neamt;

– iniţiator – Primar Dragoş Chitic

  1. HOTĂRÂRE privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru Şcoala cu 10 clase – cartier Speranţa, Piatra Neamt;

– iniţiator – Primar Dragoş Chitic

  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, pentru investiţia Grădiniţa cu 12 grupe şi program prelungit – cartier Speranţa, Piatra Neamt;

– iniţiator – Primar Dragoş Chitic

  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, pentru investiţia Şcoala cu 10 clase – cartier Speranţa, Piatra Neamt;

– iniţiator – Primar Dragoş Chitic

ART. 2 Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Piatra Neamţ.

PRIMAR,

DRAGOŞ CHITIC                    

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
1 Comentariu
  1. Lacramioara Orza spune

    Si?ce se dezbate?ce le-a mai fatat mintea ,ca pt cetateni ‘nimic……….

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate