DGASPC Neamț a primit gratuit un imobil și a uitat de el, la fel cum a uitat să dea salarii și garanții de participare la licitații

0

La DGASPC Neamț, organizarea e o necunoscută. Un control recent al Curții de Conturi, pentru perioada anului 2021, arată că instituția care are pe mână bunuri și bugete imense nu știe să le gestioneze cum trebuie. Curtea de Conturi a constatat o abatere financiară de 459.100 lei (peste 90.000 de euro) pe care DGASPC Neamț ar trebui să o explice.

În primul rând, se pare că cei care gestionează DGASPC Neamț au probleme cu memoria.

Curtea de Conturi a descoperit că instituția „a omis” să vireze în bugetul județului Neamț „venituri din aplicarea prescripției extinctive reprezentând garanții de participare la licitaţii, pentru care s-a prescris dreptul creditorilor la recuperare”. Practic, DGASPC Neamț trebuia să returneze unor terți garanțiile de participare la licitație, însă acești terți nu le-au mai cerut, motiv pentru care datoriile s-au prescris. Astfel, în urma auditului rezultă că pentru suma de 23.708,50 lei reprezentând garanții de participare la licitaţii, este depășit termenul legal de prescripţie de 3 ani, și aşa cum prevede legislaţia în vigoare, acestea reprezintă venituri din aplicarea prescripţiei extinctive, care se cuvin bugetului județului Neamţ.

Mai mult, DGASPC Neamț „a uitat” să dea și niște salarii, deoarece nu le-a mai cerut nimeni. Întrucât termenul s-a prescris, DGASPC Neamț trebuia să vireze aceste sume către bugetul județului Neamț.

„Rezultă că pentru suma de 4.592 lei reprezentând salarii neridicate, este depășit termenul legal de prescripţie de 3 ani, și aşa cum prevede legislaţia în vigoare, acestea reprezintă venituri din aplicarea prescripției extinctive, care se cuvin bugetului judeţului Neamţ.” arată Curtea de Conturi.

Precizăm că aceste sume au fost virate în timpul controlului în bugetul județului Neamț.

Poate cel mai rușinos lucru este următorul: DGASPC Neamț a primit în folosință gratuită un imobil și din 2019 până la data auditului financiar nu a fost capabilă să îl înregistreze în Cartea Funciară și să îl ia în evidență.

Așadar, prin contractul de comodat încheiat la data de 29.09.2019 între Fundaţia HHC România în calitate de comodant şi DGASPC Neamţ în calitate de comodatar, Fundaţia HHC România a dat în folosință temporară şi gratuită comodatarului un imobil situat în localitatea Roznov, str. Tineretului, nr. 695, judeţul Neamţ, ca şi casă de tip familial.

„Conform art.7.2 din contractul de comodat, părţile aveau obligaţia înregistrării în Cartea Funciară a dreptului de folosință gratuită dobândit prin contractul de comodat, precum și notarea interdicțiilor de înstrăinare, grevare de sarcini și schimbare a destinaţiei bunului.

Până la data prezentei verificări s-a constatat că nu a fost înregistrat în Cartea Funciară dreptul de folosinţă gratuită dobândit de DGASPC Neamţ, aşa cum este stipulat în contractul de comodat.

De asemenea, din analiza datelor din balanţa de verificare analitică şi sintetică a conturilor din afara bilanţului întocmită la data de 31 decembrie 2021, s-a constatat că imobilul primit în folosință gratuită nu a fost înregistrat în conturile de ordine şi evidenţă a DGASPC Neamț, deşi entitatea deținea autorizația de construire a imobilului în care era înscrisă valoarea lucrărilor (…). Neinventarierea şi neevidenţierea acestui imobil în conturile din evidenţa extracontabilă a condus la denaturarea informaţiilor prezentate prin situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2021.”, precizează Curtea de Conturi.

Cauza semnalată de Curtea de Conturi este dată de „funcţionarea defectuoasă a formelor de control intern din cadrul instituției, cât și de nerespectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea bunurilor primite în folosință gratuită.”.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate