Dănuț ANDRUȘCĂ | Raport de activitate |2018

0

În calitate de ministru al Economiei- funcție pe care a deținut-o pe parcursul anului 2018, nemțeanul Dănuț Andrușcă a realizat cam tot ce se putea omenește și tot ce era specificat în programul de Guvernare.

Raportul de activitate, pe care vi-l prezentăm mai jos, arată negru pe alb că Dănuț Andrușcă a avut zero măsuri neimplementate în perioada în care a deținut portofoliul Ministerului Economiei (ianuarie- noiembrie 2018):

Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–RomâniaUngaria–Austria

 • Forma: Investiție
 • Responsabil:  Ministerul Economiei prin SNTGN Transgaz SA
 • Termen: 2018 demarat Faza 1 – finalizare 2019

Descriere: Gazoductul BRUA asigură dezvoltarea capacității de transport gaze naturale între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale și sistemele similare ale Bulgariei și Ungariei.

Beneficii: Asigurarea curgerii bidirecționale între interconectările cu Ungaria și Bulgaria cu o capacitate de transport spre Ungaria de 1,75 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria la finalizarea Fazei I şi cu o capacitate de transport spre Ungaria de 4,4 mld.mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria la finalizarea Fazei II. Creşterea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale.

Interconectarea Stației de Comprimare Jupa la Sistemul Național de Transport gaze naturale

 • Forma: Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin SNTGN Transgaz SA
 • Termen: Ordinul de începere a lucrărilor semnat în septembrie 2018

Descriere :Proiect de interconectare între Sistemul Național de Transport
Gaze Naturale și Stația de Comprimare Jupa.

Beneficii: 

Asigurarea curgerii bidirecţionale a gazelor între conducta BRUA și SNT.

Îmbunătăţirea și flexibilitatea aprovizionării cu gaze a zonei de Vest aferentă Sistemului Naţional de Transport, mai ales pe timpul iernii când, datorită temperaturilor scăzute, cresc debitele consumate şi scade presiunea în sistem.

Creșterea siguranței în exploatare a conductelor şi instalațiilor.

Posibilitatea punerii în funcțiune a stației de comprimare Jupa anterior finalizării conductei de transport gaze naturale BRUA.

Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1

 • Forma: Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin SNTGN Transgaz SA
 • Termen: Realizat Faza I 2018, termen finalizare Faza II 2019

Descriere:Construirea a două stații noi de măsurare gaze naturale
în incintele Stațiilor de Măsurare Isaccea 1 și Negru Vodă 1.

Beneficii:

Creșterea gradului de asigurare a securității energetice în regiune.

Asigurarea curgerii reversibile a gazelor naturale în stația de la Isaccea1.

Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

Conductă de transport gaze naturale UngheniChișinău

 • Forma: Proiect de Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin SNTGN Transgaz SA
 • Termen: Achiziționare Vestmoldtransgaz finalizată 2018

Descriere: Proiectul constă în prelungirea  interconectării existente (Iași – Ungheni) cu o conductă de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău.

Beneficii:

Asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a celei mai mari zone de consum gaze din Republica Moldova, municipiul Chișinău, din o sursă alternativă de gaze naturale.

Creșterea securității energetice a Republicii Moldova.

Alăturarea la rețeaua continentală europeană a operatorilor de transport gaze naturale (ENTSO-G).

Strategia UE pentru Regiunea Dunării – SUERD

 • Forma: 3 Evenimente cu participare internațională
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: 2018 –2019

Descriere:

– Policy Forum “Bioeconomia – studiu și mapare a 3 lanțuri valorice (fitofarmaceutic, eco-construcții, ambalaje ecologice) consolidate printr-o rețea de clustere, în regiunea Dunării”, 11 decembrie 2018 București.

– Conferința Europeană a Clusterelor, cu componentă SUERD, în parteneriat cu DG GROW, Comisia Europeană și Asociația Clusterelor din România, 14-15 mai 2019.

– Reuniunea miniștrilor Economiei din statele SUERD pe tematica dezvoltării cooperării sectoriale transnaționale prin intermediul  clusterelor, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Europene, 27-28 iunie 2019

Beneficii:

10 Parteneriate Strategice Transnaționale între inițiativele de tip cluster.

Cartografierea a 5 lanțuri valorice  bio și evaluarea nevoilor acestora; 15 – 20 noi colaborări de afaceri, 10 idei de afaceri generate și 3 acțiuni pilot specifice implementate.

Preluarea pachetului majoritar la Șantierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries

 • Forma: Contract
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin SN 2 Mai SA
 • Termen: finalizat 2018

Descriere:DAMEN a cesionat gratuit 2% din acțiuni, astfel încât statul român prin SN 2 MAI S.A. să devină acționar majoritar la Șantierul Naval. Crearea unei societăți mixte între Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia şi B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DAMEN (DAMEN).

Beneficii:

Relansarea activității șantierului și redresarea situației financiare a șantierului.

Plata datoriilor Șantierului Naval, avute înainte de preluarea Damen, către băncile din Coreea.

Redobândirea controlului asupra unui obiectiv de interes strategic.

Creșterea chiriei anuale aferentă terenului SN 2 Mai datorat de către societatea mixtă.

Aportul Damen în societatea mixtă cu un portofoliu de clienți, marcă, know-how și investiții.

Protejarea forței de muncă specializată și stabilizarea socială la nivel local.

Investiții în industria națională de apărare

 • Forma: Investiții
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Alocarea de fonduri în cuantum de 69 de milioane de lei pentru majorarea de capital prin investiții de 4 ori mai mari în 2018 față de 2017.

Beneficii:

Creșterea capabilităților din inventarul industriei naționale de apărare.

Relansarea unor activități desfășurate de societățile din industria de apărare.

Stimularea capacității de producție și a potențialului pentru noi contracte a societăților din industria de apărare.

Consolidarea cadrului legislativ pentru domeniul industriei naționale de apărare (I)

 • Forma: Hotărâre de Guvern – HG nr.230/2018
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare.

Beneficii: Asigurarea protecției personalului specializat din industria națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte.

Consolidarea cadrului legislativ pentru domeniul industriei naționale de apărare (II)

 • Forma: Ordonanță de Urgență– OUG nr.40/2018
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Realizat 2018

Descriere: Modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Beneficii: Autorizarea și înscrierea în Registrul Unic a operatorilor economici din industria națională de apărare. Până în prezent au fost autorizate și înscrise în Registru un număr de 40 de operatori economici cu atribuții în realizarea Planului de mobilizare a economiei naționale.

Consolidarea cadrului legislativ pentru domeniul industriei naționale de apărare (III)

 • Forma: Hotărâre de Guvern – HG nr.281/2018
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Realizat 2018

Descriere: Modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Beneficii: Reglementarea accesului reprezentanților entităților componente ale Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naționale de Apărare la ședințele acestuia și adaptarea procedurii de aprobare a decontului justificativ privind modul de calcul al drepturilor salariale la legislația fiscală actuală.

Dezvoltarea industriei naționale de apărare (I)

 • Forma: Acord de cooperare
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin ROMAERO SA
 • Termen: Realizat 2018

Descriere: Înființarea în România a unui Centru Regional de echipare și întreținere a elicopterelor Black Hawk pentru Europa Centrală.

Beneficii: Activități care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din  industria  națională  de  apărare  a  României  la  lucrări  de  asamblare,  echipare, customizare  și  întreținere  a  elicopterului  multi-misiune  Sikorsky  UH -60  Black  Hawk. D

Centrul de la București va fi singurul autorizat de grupul Lockheed Martin pentru echiparea și întreținerea elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk în Europa Centrală.

Dezvoltarea industriei naționale de apărare (II)

 • Forma: Hotărâre
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Aprobat CSAT în anul 2018

Descriere: Dezvoltarea capabilităților aeriene de școală și antrenament avansat, sprijin aerian apropiat și intervenție împotriva țintelor aeriene de viteză mică pe baza platformei aeronavei IAR-99, în baza acordului dintre Avioane Craiova S.A., Ministerul Apărării Naționale, Institutul Național de Cercetare Aerospațială (INCAS) și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI.

Beneficii: Realizarea unui avion românesc modern de antrenament capabil să asigure trecerea piloților la zborul pe aeronavele F-16, misiuni de atac la sol (CAS – close air support) precum și misiuni de recunoaștere.

Dezvoltarea industriei naționale de apărare (III)

 • Forma: Acord de colaborare
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval Mangalia SA
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Cooperarea cu Thyssen Krupp Marine Systems GmbH Germania și Șantierul Naval Mangalia, privind participarea comună româno-germană la procedura specifică de atribuire a acordului cadru de furnizare a produsului ”Corvetă multifuncțională”.

Beneficii: Oportunități pentru relansarea activității economice a singurului șantier naval aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, specializat pentru lucrări de specialitate pe nave și ambarcațiuni militare.

Dezvoltarea industriei naționale de apărare (IV)

 • Forma: Acord
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin Romarm SA
 • Termen: Acordul a fost semnat în 2018

Descriere: Program de realizarea de armament ușor de infanterie în cooperare cu Fabrica d’Armi Pietro Berret.

Beneficii: Oportunități pentru relansarea activității economice la Uzina Mecanică Plopeni S.A. și realizarea în țară a unei game moderne de armament ușor de infanterie.

Dezvoltarea industriei naționale de apărare (V)

 • Forma: Acord
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin Romarm SA
 • Termen: Acordul este în curs de implementare în anul 2018

Descriere:Participarea la procedura specifică de atribuire a acordului cadru de furnizare a produsului ”Sistem de rachete sol-aer cu rază de acțiune scurtă și foarte scurtă SHORAD-VSHORAD”.

Beneficii: Oportunități pentru realizarea a unui sistem modern de rachete antiaeriene pentru dotarea Armatei României, utilizând capacitățile de producție ale Electromecanica Ploiești S.A.

Programe de compensare pentru industria de apărare

 • Forma: Act administrativ
 • Responsabil: Ministrul Economiei, prin Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Regenerarea surselor de finanțare a achizițiilor de tehnică specială prin programe de operațiuni compensatorii ce conduc la realizarea de activități economice auto-sustenabile și taxabile.Consolidarea capacității de apărare națională, transformarea, modernizarea și susținerea pe plan extern a industriei de apărare. În prezent, O.C.A.T.S. monitorizează 27 de acorduri de compensare a căror valoare cumulată este de 750 milioane euro.

Beneficii:Asigurarea locurilor de muncă în industria de apărare.

Valorificarea potențialului deosebit, dovedit, al României ca furnizor de inovație prin numărul ridicat de specialiști pe care îl generează dar care ajung să creeze valoare aproape exclusiv în favoarea unor companii străine.

Programul Geologic la Nivel Național

 • Forma: Lege nr. 27/2018
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Legea vizează identificarea și actualizarea potențialului geologic național prin programe de prospectare geologică.

Beneficii:Crearea unui instrument pentru evidențierea de noi resurse minerale neregenerabile în contextul echilibrării balanței dintre extracție și epuizare.

Elaborarea de studii, sinteze, rapoarte geologice la nivel național pe zone prospectate, pentru valorificarea informațiilor preexistente și punerea acestora la dispoziția ANRM, în vederea ofertării perimetrelor.

Investiții publice tip Greenfield pentru relansarea industriei metalurgice

 • Forma: Memorandum
 • Responsabil: Ministerul Economiei
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Cuprumin SA urmează să-și mărească producția prin achiziționarea activelor Societății Moldomin aflată în faliment. Prin Memorandum s-a creat cadrul legislativ pentru preluarea acestor active. Pentru relansarea industriei metalurgice și realizarea unei uzine de preparare este necesară o masă critică de minereu.

Beneficii

-Reintegrarea în circuitul economic a forței de muncă la nivel local.

-Dezvoltarea industriei orizontale în jurul activității de exploatare.

-Redeschiderea unui segment al economiei care poate utiliza materiile prime la nivel național.

Program de utilizare a siturilor contaminate pentru investiții tip Brownfield

 • Forma: Program de investiții
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin CONVERSMIN
 • Termen: Inventarierea siturilor contaminate – Realizat 2018.

Descriere:Finanțarea prin fonduri europene din Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 4.3 “Reducerea suprafețelor poluate istoric”, a reconstrucției ecologice pentru minele închise.

Beneficii: Se rezolvă probleme complexe de mediu rezultate în urma activităților de exploatare. Au fost inventariate până în prezent 89 de situri contaminate.Terenurile vor fi redate comunităților locale.

 Programul de dezvoltare al Rețelei Electrice de Transport (I)

 • Forma: Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin Transelectrica
 • Termen: Realizat Faza I 2018

Descriere:Valoarea totală a principalelor obiective de
investiții finalizate: 331.980  mii lei.

Beneficii: Mărirea gradului de siguranță în funcționarea Sistemului Energetic Național și în alimentarea  consumatorilor.

Reducerea congestiilor și a pierderilor tehnologice din sistem.

Reducerea costurilor de operare și de mentenanță a Rețelei Electrice de Transport.

Programul de dezvoltare al Rețelei Electrice de Transport (II)

 • Forma: Hotărâre de Guvern – HG nr.330/2018
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin CNTEE Transelectrica SA
 • Termen: Proiectul a fost deblocat în anul 2018.

Descriere:Finalizarea liniei electrice aeriene 400kV Oradea – Nadab (parte a liniei de interconexiune Oradea – Beckescaba) – parte a inelului de 400 kv. LEA 400 kV Oradea–Bekescsaba de interconexiune cu  Ungaria se va finaliza prin realizarea ultimului tronson între stâlpii 1-42.

Beneficii:

Creșterea capacității de interconexiune.

Închiderea inelului de 400kV al României.

Programul de dezvoltare al Rețelei Electrice de Transport (III)

 • Forma: Hotărâre de Guvern – HG nr.805/2017
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin CNTEE Transelectrica SA
 • Termen: Obținere grant de 27 de milioane de euro de la Comisia Europeană – Realizat 2018.

Descriere:Linia Electrică Aeriană Cernavodă – Stâlpu, de circa 160 km se va realiza ca linie dublu circuit, un circuit va fi intrare – ieșire în stația Gura Ialomiței, iar al doilea circuit va fi continuu până în stația Stâlpu. Traseul liniei electrice aeriene traversează extravilanul a 22 UAT-uri de pe raza județelor Constanța, Ialomița și Buzău și va traversa fluviului Dunărea, precum și brațul Borcea.

Beneficii: Creșterea capacității de interconexiune a SEN cu sistemele țărilor vecine. Creșterea capacității de transport pentru preluarea energie electrice evacuată de către viitoarele Unități 3 și 4 Cernavodă, precum și pentru preluarea energiei electrice generată de către centralele eoliene instalate în zona Dobrogea.

 Modernizarea stației 220/110 KV Dumbrava – Etapa I

 • Forma: Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin Transelectrica
 • Termen: Punere în funcțiune a 3 celule de 220kv – Realizat 2018

Descriere:Modernizarea stației 220/110 kV Dumbrava presupune înlocuirea la ambele nivele de tensiune 220/110 kV atât a echipamentului primar, respectiv întreruptoare, separatoare, transformatoare de măsură de tensiune, descarcătoare, cât și a echipamentului secundar aferent sistemului de comandă – control – protecții.

Beneficii: Modernizarea  Rețelei Electrice de Transport existente. Creșterea siguranței în funcționare. Reducerea costurilor de exploatare

 Retehnologizarea stației 400/220/110/20 KV Bradu

 • Forma: Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin Transelectrica
 • Termen: Punere în funcțiune – Octombrie 2018 – Realizat

Descriere:Noua staţie de 400kV va fi de tip exterior, cu izolaţie în aer. Noua staţie de 220kV va fi de tip exterior, cu izolaţie în SF6. Staţia va fi realizată pe partea primară cu celule capsulate, închise etanş în anvelope, având barele colectoare şi echipamentele izolate în SF6 (celule GIS). Pe partea secundară staţia va fi realizată în soluţia pentru staţia de 400 kV. Noua staţie de 110kV va fi de tip interior, cu izolaţie în SF6. Noua staţie de 20 kV va fi echipată cu celule metalice noi, de interior, cu simplu sistem de bare, închise, rezistente la arc, complet echipate.

Beneficii:Creșterea siguranței în funcționarea SEN și alimentarea consumatorilor.

Reducerea costurilor de operare și mentenanță.

Reducerea consumurilor proprii tehnologice. Conducerea la distanță a stațiilor (teleconducere) .

Trecerea la tensiunea de 400 KV a axului Porțile de Fier– Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad

 • Forma: Investiție
 • Responsabil: Ministerul Economiei, prin Transelectrica
 • Termen: Etapa I – Realizată parțial 2018

 Descriere: Etapa I constă în:

– extinderea stației 400 kV Porțile de Fier (echiparea unei celule de Linie Electrică Aeriană în staţia Porţile de Fier şi înlocuirea sistemului de comandă-control şi protecţii în staţia 400/220 kV Porţile de Fier)

– o nouă Linie Electrică Aeriană 400 kV Porţile de Fier – Anina

– reabilitarea LEA 400 kV Anina-Reşiţa între bornele 21-142

– staţie nouă de 400 kV şi retehnologizare staţie veche 220/110 kV.

Beneficii:Închiderea inelului de 400 kV. Creșterea siguranței în funcționare a SEN și creșterea capacității de transport a energiei electrice. Creșterea capacității de interconexiune a SEN cu sistemele țărilor vecine.

Programul privind dezvoltarea și consolidarea drepturilor consumatorilor (I)

 • Forma: Ordonanță – Ordonanța nr. 2/2018
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Stabilirea cadrului legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei.

Beneficii:Pentru că mulți români aleg să-și petreacă vacanțele în afara țării, actul normativ prevede și procedura specială de repatriere a  turiștilor români aflați în dificultate. Așadar, nu vom mai avea cazuri în care românii să fie abandonați practic în diferite colțuri ale lumii. 

Punere în acord legislația națională cu cea europeană în ceea ce privește garantarea pachetelor turistice, un subiect care a preocupat Ministerul Economiei, având în vedere că România risca procedura de infringement pentru netranspunerea totală.

Programul privind dezvoltarea și consolidarea drepturilor consumatorilor (II)

 • Forma: Ordonanță de Urgență
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Termen: Finalizat

Descriere:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.Începând cu  data intrării în vigoare a OUG10/2018, marcarea obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase cu marca statului de către ANPC a devenit obligatorie

Beneficii:Creșterea gradului de protecție a consumatorilor prin întărirea regimului de control.Reducerea taxelor care nu se mai percep pentru marcare.Combaterea evaziunii și a traficului ilegal cu produse de metale prețioase.

Program privind stimularea înființării/funcționării adecvate a centrelor de consultanță și informare a consumatorilor

 • Forma: Protocol  Ministerul Economiei – ANPC- Ministerul Turismului
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Termen: Realizat 2018

Descriere:Au fost înființate 8 centre de informare la nivelul fiecarui Comisariat Regional pentru Protecția Consumatorilor și 42 la nivelul Comisariatelor Judetene. A fost încheiat Protocol cu Ministerul Turismului privind informarea consumatorilor prin intermediul Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică. A avut loc distribuirea de materiale informative în 50 de centre de informare și promovare turistică.

Beneficii: Oferirea de informații  consumatorilor cu privire la drepturile acestora și la modalitățile în care pot fi exercitate, în timp real, în sistem electronic, în toate comisariatele județene și regionale.

Centrul European al Consumatorului

 • Forma: Hotărâre de Guvern
 • Responsabil: Ministerul Economiei prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Termen: Realizat 2018

Descriere: Începând cu  1 ianuarie 2018, Centrul European al Consumatorilor din România – ECC Romania, funcționează în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la nivel de Direcție. ECC Romania, ca parte a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, are competenţă numai în soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere de consum, respectiv acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident în România a unor produse/servicii defectuoase de la un comerciant cu sediul într-un stat membru al UE, altul decât România, precum şi acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident într-un alt stat membru al UE a unor produse/servicii defectuoase de la un comerciant cu sediul în România.

Beneficii: În perioada 01.01-30.06.2018 prejudiciul total recuperat pentru cazurile închise cu soluție obținută pe cale amiabilă, favorabilă consumatorilor a fost de 98.972 euro.

Măsuri neimplementate: ZERO

+Salvarea Combinatului Oltchim și a 1200 de locuri de muncă

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate