Controale si campanii ITM Neamt

1

In perioada 01.03.2012 – 31.03.2012 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2012”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, republicata.


In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 334 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.015 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 153  de sanctiuni  contraventionale insumand 316.500 lei RON.

 1. A.   ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA MARTIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna martie 2011 au fost realizate 102 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 130 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 60.500 lei.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna martie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

  In luna martie au fost controlati un numar de 232 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 23 sanctiuni contraventionale din care 19 amenzi contraventionale, insumand 256.000 lei  pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si Legii 108/1999 modificata si completata si 4 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 17 angajatori la care lucrau 25 persoane fara forme legale. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 250.000 lei.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MARTIE

1) Derularea Planului comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate

La actiunile de control au participat inspectori de munca din cadrul compartimentului control relatii de munca din inspectoratele teritoriale de munca si reprezentanti ai institutiilor semnatare ale protocolului privind Planul comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, stabiliti in functie de specificul si amploarea actiunii.

Actiunile de control au avut caracter inopinat,  s-au desfasurat atat in timpul zilei, cat si noaptea in functie de obiectul de activitate al societatilor supuse controlului si au vizat toate domeniile de activitate susceptibile utilizarii muncii nedeclarate.

Au fost verificati un numar de 232 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia controalelor au fost constatate 876 deficiente si au fost dispuse 876 masuri iar 21 de angajatori au fost sanctionati pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca.

S-au aplicat 17  sanctiuni contraventionale in cuantum de 256.000 lei.

Astfel, 17 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 260,alin.1, lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 250.000 lei, pentru un numar de 25 persoane care lucrau fara forme legale.

  In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-au desfasurat urmatoarele campanii :

a) Campania nationala privind identificarea cazurilor de muncă la negru    „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

–  in fiecare zi de miercuri, respectiv in datele 07, 14, 21 si 28 martie 2012.

Au fost verificati un numar de 69 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. In urma verificarilor au fost constatate 317 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 317 masuri. Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale in cuantum de 74.500 lei.

Astfel, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 70.000 lei, pentru un numar de 7 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

 • neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
 • neintocmirea pontajelor;
 • neintocmirea regulamentului intern;
 • nerespectarea repausului saptamanal;
 • neintocmirea dosarelor personale pentru salariati;
 • netransmiterea in termenul legal a contractelor individuale de munca in registrul electronic de evidenta a salariatilor in format electronic;
 • regulamentul intern nu este adus la cunostinta salariatilor;
 • dosarele personale nu sunt completate cu toate actele necesare angajarii.

2) Campania Naţională privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizatorii de echipamente de muncă ce funcţionează cu combustibili gazoşi

a)            Obiectivele campaniei

 • Campania îşi propune creşterea gradului de conştientizare, atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Eliminarea riscurilor profesionale specifice acestor locuri de muncă.

b)            Grup ţintă

Unităţi şi locuri de muncă în care  prin  natura lor activitatea se desfăşoară cu publicul cum ar fi: şcoli, creşe, grădiniţe, săli de sport, after-school spitale, hoteluri, restaurante, cluburi, baruri, unităţi ale administraţiei publice, centre comerciale etc.

c)            Durata campaniei

Campania s-a desfăşurat în perioada 22.02 – 02.03.2012.

 

d)            Rezultatele campaniei

Au fost verificati un numar de 24 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care lucrau un numar de 4284 de salariati. Cu ocazia controalelor au fost constatate 40 deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca si au fost dispuse 40 masuri. S-au aplicat 40 de sanctiuni contraventionale din care 2 amenzi in cuantum de 11.500 lei.

 

Deficiente  constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

ü  utilizarea unor echipamente de munca fara avizul ISCIR;

ü  angajatorul nu a luat masurile necesare privind primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

ü  nemarcarea cailor de circulatie;

ü  unii angajatori nu au luat masurii de obtinere a autorizatiei de functionare din punct de vedere a securitatii si sanatatii in munca.

3) Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unitătilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor fainoase.

a)    Obiectivele campaniei

 • Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor fainoase a prevederilor legale in domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor fainoase, a prevederilor legale menţionate.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor in ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale in domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b)    Grup ţintă

Grupul ţintă al campaniei îl reprezintă angajatorii şi lucratorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase.

c)    Durata campaniei

Derularea acţiunilor de control s-a realizat in perioada 14 – 15 martie 2012, pe timpul nopţii – schimbul III al agenţilor economici care desfăşoară activităţi din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase.

 

d)    Rezultatele campaniei

 • Din punct de vedere al relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 26 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 104 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 104 masuri. S-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale valoare de 20.000 lei.

Astfel, 2 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 20.000 lei, pentru un numar de 2 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

 • primirea la munca a persoanelor fara a avea incheiate contracte individuale de munca;
 • transmiterea cu intarziere a registrului general de evidenta a salariatilor;
 • necompletarea dosarelor personale cu toate actele necesare angajarii;
 • nerespectarea repausului saptamanal.

 • Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:

Au fost verificati un numar de 19 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 25 deficiente SSM si au fost dispuse 25 masuri. S-au aplicat 25 de sanctiuni contraventionale din care o amenda in cuantum de 4.000 lei.

Deficiente  constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

ü  Lipsa unor dispozitive de protectie (aparatori de protectie malaxor);

ü  Neprezentarea documentelor solicitate la control;

ü  Nu este intocmita tematica de instruire periodica pentru anul in curs;

ü  Nu este semnalizat si ingradit golul din fata cuptoarelor de copt paine;

ü  Nu este asigurata semnalizarea de securitate si sanatate adecvata pentru locurile de munca amenajate;

ü  Fisele individuale de instruire in domeniul ssm nu sunt completate corespunzator;

ü  Cuptoare fara capacul de vizitare montat ;

ü  Neprezentarea inscrisurilor care sa ateste verificarea si continuitatea instalatiei de legare la pamant a echipamentelor tehnice actionate electric ;

ü  Neasigurarea masurilor tehnice pentru a asigura protectia impotriva atingerii directe a soclului de fixare a becului care asigura iluminatul cuptorului de paine.

4) Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor

Grup ţintă

Angajatori şi lucrători care îşi desfaşoară activitatea în domeniul construcţiilor -cod CAEN 41 şi 43.

Durata campaniei

Campania de control s-a desfaşurat în perioada 29-31 martie 2012.

Rezultatele campaniei

 • Din punct de vedere al relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 33 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia controalelor au fost constatate 90 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 90 masuri.  S-au aplicat 6 amenzi contraventionale valoare de 180.000 lei.

Astfel, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 180.000 lei, pentru un numar de 18 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

 • primirea la munca a persoanelor fara a avea incheiate contracte individuale de munca;
 • transmiterea cu intarziere a registrului general de evidenta a salariatilor;
 • necompletarea dosarelor personale cu toate actele necesare angajarii;
 • nerespectarea repausului saptamanal.
 • Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:

Au fost verificati un numar de 24 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia controalelor au fost constatate 25 deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca si au fost dispuse 25 masuri. S-au aplicat 25 de sanctiuni contraventionale din care o amenda in cuantum de 3.000 lei.

Deficiente  constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

ü  lipsa desemnarii unor lucratori care sa se ocupe de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale (inclusiv temperaturile extreme din unitate);

ü  neasigurarea echipament individual de protectie ;

ü  neefectuarea examenului medical periodic .

5) Actiune Naţională privind modul de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea tehnologiilor in parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere.

 

a) Obiectivele actiunii

Obiectivul acţiunii vizează în principal următoarele aspecte:

 • Identificarea şi controlul angajatorilor din domeniile silvicultură şi exploatări forestiere care au înregistrat un număr mare de accidente de muncă mortale şi accidente cu invaliditate în perioada 2009-2011, şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi de respectare a tehnologiilor in parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere la societăţi comerciale şi ocoale silvice.
 • Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi angajaţilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi luarea tuturor măsurile necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

 b) Derularea actiunii

Actiunea s-a derulat  în perioada 19-30 martie 2012

c)    Rezultatele actiunii

 • Din punct de vedere al relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 37 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia controalelor au fost constatate 128 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 128 masuri. S-au aplicat 6 amenzi contraventionale valoare de 100.000 lei.

Astfel, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 100.000 lei, pentru un numar de 10 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

 • primirea la munca a persoanelor fara a avea incheiate contracte individuale de munca;
 • transmiterea cu intarziere a registrului general de evidenta a salariatilor;
 • necompletarea dosarelor personale cu toate actele necesare angajarii;
 • nerespectarea repausului saptamanal.
 • Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:

Au fost verificati un numar de 39 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia controalelor au fost constatate 49 deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca si au fost dispuse 49 masuri. S-au aplicat 49 de sanctiuni contraventionale din care 6 amenzi in cuantum de 27.500 lei.

 

Deficiente  constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

ü  Lipsa controlului medical periodic ;

ü  Neintocmirea planului de prevenire si protective;

ü  Lipsa semnalizarii de securitate, sau semnalizarea necorespunzatoare a parchetului de exploatare forestiera si platforma primara;

ü  Instruirea necorespunzatoare si/sau tinerea necorespunzatoare a instrurii;

ü  Neluarea masurilor pentru ca lucratorii sa cunoasca si sa aplice in mod corect tehnologia de dobarare a arborilor, instructiunile proprii, masurile stabilite in planul de prevenire si protectie si prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

ü  Neacordarea pentru TAF-ist a EIP pentru protectie pentru reducerea riscului de expunere la temperaturi scazute;

ü  Evaluarea riscurilor incompleta in sensul ca nu a tinut cont de toate riscurile existente la locurile de munca (ex: proiectarea de craci, crengi la doborarea arborilor);

ü  In contractele de prestari servicii incheiate intre societati pentru exploatarea in comun a masei lemnoase nu exista clauze privind securitatea si sanatatea in munca;

ü  Lipsa autorizatiei de functionare pentru activitatea inscrisa in certificatul de inmatriculare.

6) In zilele de 27-28 martie 2012 inspectorul sef si seful serviciului control securitate si sanatate in munca a participat la Seminarul „Securitatea si sanatatea in munca o premisa pentru competitivitate” seminar organizat la Iasi. La acest seminar au participat manageri, intreprinzatori si angajati din sectorul O.R.E.C.A. din regiunea Nord-EST.

 

7) In luna martie 2012,  au fost organizate sesiuni de informare si constientizare a angajatorilor si lucratorilor din IMM, pentru promovarea bunelor practici de securitate si sanatate( continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).

           

          In luna de referinta s-au organizat 6 intalniri la care au participat un numar de 78 de angajatori/conducatori de unitati/lucratori desemnati/reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatiiin munca, din domeniile industria textila, constructii, transporturi, silvicultura si exploatari forestiere, prelucrarea primara a lemnului, instalatii electrice, fabricarea  produselor chimice si maselor plastice. La aceste intalniri, angajatorii au primit informatii de la inspectorii de munca, privind prevenirea riscurilor in domeniile specifice, modificarile legislative intervenite si solutii ridicate de anagajatori/ reprezentantii acestora.

          La invitatia  a 4 angajatori, inspectorii  de munca , au participat la sedintele comitetelor de securitate si sanatate in munca, sedinte in cadrul carora  – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat / reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
1 Comentariu
 1. robert spune

  va rog sa luati in considerare si apelul meu, in privinta activitatii ITM-ului. Am patru ani de cand sunt angajat cu salar minim pe cartea de munca si program de 40 ore saptamanal, dar in realitate programul este de la 7 la 19,de luni pana sambata, fara nici o sansa de pauza de masa. In acesti patru ani de zile nici nu s-a pus problema de vreo secunda de concediu de odihna,desi patronii pleaca doar in strainatate(nu mai incap in tara) nici macar zile libere neplatite si nici vreo suma de bani, desi comform codului muncii orice angajat din Romania are acest drept… de cate ori aduc in discutie aceste lucruri incepe scandalul in firma si sunt amenintat ca sunt dat afara, si contractul de munca imi va fi desfacut cu un anume calificativ… cu toate astea niciodata nu au fost facute controale de catre ITM… va rog sa-mi raspundeti daca ma puteti ajuta… Va multumesc

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate