Bilanțul ITM Neamț: 15 accidente de muncă raportate într-o singură lună

1

În perioada 01.02-28.02.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

        A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE:

În luna februarie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 171 acţiuni de control, din care 96 în domeniul relaţiilor de muncă şi 75 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 156 măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 82 angajatori au fost sancţionaţi cu 94 sancţiuni contravenţionale, din care 76 avertismente contravenţionale şi 18 amenzi în cuantum de 126.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna februarie 2022, au fost realizate un număr de 75 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 54 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 41 angajatori au fost sancţionaţi cu 49 sancţiuni contravenţionale, din care 41 avertismente contravenţionale şi 8 amenzi în cuantum de 42.500 lei.

  Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 15 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidentele de circulaţie şi căderea de la acelaşi nivel. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

          A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna februarie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 96 controale, au dispus 115 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 45 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în cuantum de 84.000 lei şi 35 de avertismente contravenţionale.

La patru angajatori, inspectorii de muncă au identificat patru persoane care prestau muncă nedeclarată. Trei persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, iar o persoană presta muncă în afara duratei timpului de muncă stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt : comerţ, depozite şi restaurante .

În luna februarie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră nouă contracte colective de muncă şi un act adiţional la contractul colectiv de muncă .

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  FEBRUARIE:

I.  Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană

În luna februarie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 22 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale

II. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată şi muncă subdeclarată

În perioada 01.02.2022 – 28.02.2022, au fost comunicate  428 de  scrisori de informare la angajatori.

Comunicarea scrisorilor de informare se realizează atât în cadrul acţiunilor de control privind verificarea modului de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, cât şi prin e-mail.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la angajatori care prestează  activitate în domenii  susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarată în data de 25 august 2021.

III. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

În perioada  23.02–26.02.2022, s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţ. Au fost verificaţi 28 de angajatori.

În  domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 32 de neconformităţi  pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere şi au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi a câte 20.000 lei  fiecare şi 9 avertismente contravenţionale.

Inspectorii de muncă au identificat la doi angajatori, câte o persoană care presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei  persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;
 • angajatorul nu a cuprins în contractului individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu  se respectă obligaţia  de informare a salariaţilor cu privire la data plăţii drepturilor salariale;
 • nu  se respectă obligaţia de a completa dosarele de personal ale salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.

IV. Acţiunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – CONCURS NAȚIONAL „ȘTIU ȘI APLIC – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII”

Concursul naţional „ ȘTIU ȘI APLIC – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII” are ca obiectiv principal, încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei numită „Securitate şi sănătate în muncă”, de promovare a securității și sănătății în muncă și pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale.

Scopul acestui concurs este conștientizarea profesorilor şi elevilor, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă.

Obiectivele urmărite sunt:

educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur;

– crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

Grupul ţintă este format din elevi de liceu şi şcoli profesionale.

În luna februarie 2022 a fost semnat protocolul de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru prezentarea proiectului, s-au selectat două colegii  participante, respectiv Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ şi au fost furnizate cadrelor didactice materialele puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii Bucureşti în vederea instruirii elevilor participanţi.

V.Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10-49 lucrători)

Acţiunea se desfăşoară la nivel național, pe tot parcursul anului 2022 şi are ca obiective monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mici şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate de angajatori.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, au transmis prin e-mail „Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate și sănătate în muncă ” la un număr total de 70 de angajatori. Răspunsurile angajatorilor la chestionarul transmis vor fi analizate în perioada următoare de  inspectorii de muncă.

VI. Acţiuni de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În luna februarie a fost menţinută starea de alertă şi a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor.

În cadrul acestei acţiuni, în luna februarie 2022, inspectorii de muncă au verificat un număr de 56 agenţi economici, cu un număr total de 207 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional patru angajatori cu patru avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 4 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

VII. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 21 februarie 2022, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem on-line. Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

VIII. Evaluarea activităţii conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ pentru anul 2021

În luna martie 2022, conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a participat la întâlnirea de lucru organizată de Inspecţia Muncii Bucureşti pentru evaluarea activităţii aferente anului 2021. Activitatea instituţiei a fost apreciată ca fiind foarte bună, realizându-se toate obiectivele stabilite, conducerea inspectoratului primind calificativul „foarte bine”, cu nota maximă.

IX. Procedura de încadrare în muncă  a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

Cetătenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în Romania, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare prevăzut la art. 3 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privirid încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în Romania, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art.VI , alin .1 din OUG nr.20 din 7 martie 2022.

Conform  prevederilor Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 301 din 9 martie 2022, cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate se pot prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a fi înregistraţi. Înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea. În cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana completează, cu sprijinul şi sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră, declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la acestă procedură.

După parcurgerea activităţilor din cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana este mediată în muncă pe un loc de muncă vacant care corespunde calificărilor şi experienţei declarate de aceasta şi primeşte dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.

În cazul în care cetăţeanul ucrainean contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acesta completează declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4 din acest ordin, împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze. Declaraţia pe propria răspundere stă la baza încheierii contractului de muncă.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  FEBRUARIE :

 • Hotărârea Guvernului  nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale  în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate  de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa Guvernului nr.11 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru modificarea unor termene;
 • Ordonanţa Guvernului nr.12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 213 din 1 februarie 2022 privind modificarea <LLNK 12020  1513 521251   0 60>anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254 din 3 februarie 2022 privind modificarea <LLNK 12020  1513 521261   0 46>Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.131 din 3 februarie 2022 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la <LLNK 12022     2182 301   0 65>art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordinul comun al  ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea <LLNK 12022     0310BD01   0 64>Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România ;
 • Ordinul comun al  ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 38/82/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România –  nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin <LLNK 12011  1832 52II@1   0133>Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;
 • Legea nr. 24 din 15 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005   158182 3J1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul comun al ministrului finanţelor, ministrului muncii şi solidarităţii sociale  şi ministrului sănătăţii nr.152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
1 Comentariu
 1. Emilian Barbu spune

  Poti scoate omul din comunism, dar nu poti scoate comunismul din unii oameni. Am vazut acest titlu undeva si se potriveste perfect la acest gen gretos de raportari, care sunt,parca, copy-paste la unele din perioada in care se raportau productii record, realizari si depasiri la controale si amenzi, etc.
  M
  Sigur vom vedea acelasi tip de raport-realizare si peste cateva luni.
  Bravo tovarasi de la ITM !!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate