Băncile, notarii și executorii judecătorești vor fi obligați să furnizeze noi informații Fiscului

0

Ministerul de Finanțe a publicat un nou proiect de lege ce aduce modificări Codului de procedură fiscală, printre care se numără împuternicirea Fiscului în ce privește accesarea de noi informații de ordin financiar. Conform proiectului, băncile, executorii judecătorești, notarii publici, asociațiile, fundațiile, agenții imobiliari și mai multe categorii de furnizori de servicii vor avea obligația de a furniza către ANAF datele cerute.

Băncile vor fi obligate să transmită zilnic către ANAF toate operațiunile în lei sau valută care depășesc suma de 15.000 euro.

Modificările din acest proiect de lege sunt redate mai jos:

 1. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ARTICOLUL 61

Obligația instituțiilor de credit și altor entități de a furniza informații:

(1) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării:

 1. a) toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi;
 2. b) beneficiarii reali ai operațiunilor bancare, definiți potrivit legii.

(2) Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații:

 1. a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
 2. b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere;
 3. c) operațiunile în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele, definite potrivit legii;
 4. d) transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

(3) Organul fiscal central la cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorități publice centrale și locale, transmite informațiile primite potrivit alin. (2) lit. a) referitoare la conturile bancare, în scopul îndeplinirii de către aceste autorități a atribuțiilor prevăzute de lege.

Solicitarea și transmiterea de informații se face prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către A.N.A.F. Pe bază de protocol, încheiat între organul fiscal central și organul fiscal local sau altă autoritate publică, se poate asigura accesul direct în baza de date a organului fiscal central.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (3), informațiile obținute potrivit alin. (1) și alin. (2) lit. b) – d), precum și cele de la alin. (2) lit. a) referitoare la persoanele care dețin drept de semnatură, sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organului fiscal central.

De asemenea, următoarele persoane fizice sau juridice vor avea obligația de a transmite organului fiscal central, zilnic, rapoartele de tranzacții suspecte definite potrivit legii, pentru operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele, definite potrivit legii:

 1. a) instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;
 2. b) instituțiile financiare, precum și sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine;
 3. c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenții de marketing autorizați/avizați în sistemul pensiilor private;
 4. d) cazinourile;
 5. e) notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfășurarea, potrivit legii, a altor activități fiduciare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizțnd bunuri imobile;
 6. f) furnizorii de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice, alții decât cei prevăzuți la lit. e), așa cum sunt definiți potrivit legii;
 7. g) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;
 8. h) agenții imobiliari;
 9. i) asociațiile și fundațiile;
 10. j) orice persoană sau entitate care realizează tranferuri electronice de numerar.

Sursa: www.fiscalitatea.ro.

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate