ANUNŢ privind organizarea licitaţiei/negocierii pentru vânzarea de lemn fasonat

0


             1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736,    e-mail office@neamt.rosilva.ro.

             2. Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei/negocierii: 09.06.2021, începând cu ora: 10:00.

            In functie de evolutia raspandirii infectiei cu Coronavirus si/sau  de masurile dispuse de catre autoritatile competente, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula desfasurarea licitatiilor (evenimentelor), cu anuntarea prealabila a acestei masuri pe site-ul propriu.

             3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică în plic închis;

            5. Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

            6. Data desfasurarii şi ora inceperii preselecţiei: 04.06.2021 începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.

            7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 03.06.2021, ora 16:30.

              8.  Data şi ora-limită până la care poate fi depusă oferta pentru loturi: 09.06.2021, ora 09:00.

                  In cazul aparitiei unor fenomene, evenimente, disfunctionalitati tehnice neprevazute care pericliteaza si/sau impedica desfasurarea licitatiei, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si reprograma sedinta de licitatie in zilele urmatoare, iar operatorii economici vor fi anuntati despre aceasta modificare de indata.

              Documentele necesare preselecţiei se vor depune la organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati:

                 a) direct la registratura, pe hartie;

                 b) prin posta / curier, pe hartie;

                c) prin posta electronica la adresa office@neamt.rosilva.ro,  in  format pdf, semnate  cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat al reprezentantului operatorului economic ( inclusiv imputernicit al administratorului prin inscris semnat si stampilat),  modalitate prevazuta de H.G. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia pentru preselectie va cuprinde urmatoarele documente:

  1. cerere de înscriere, conform modelului Formularul 1 ( in original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului;
  2. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul; 
  3.  certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie;  
  4. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2;
  5. certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58 din Regulament, în copie conformă cu originalul;
  6. declaratia conform modelului din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.   

            Persoanele fizice pentru a fi admise la licitaţie/negociere transmit : 

            a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru; 

            b) cartea de identitate, în copie.  

            c) o cerere de înscriere, conform modelului din Formularul 2 (in original) care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului.

            Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. 

9.  Lista loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare lot de lemn fasonat de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.

            10. Volumul total de lemn fasonat  oferit la licitaţie/negociere: 3466.49 m3.              

             11. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

            Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 09.06.2021, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

            12. Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.

            13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, începând cu data de: 25.05.2021.

            14.  Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

    Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, numai prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei, a:

              a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;  

              b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

               Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 09.06.2021, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 09.06.2021. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

 Pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus,  plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare  se vor realiza exclusiv  prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

          15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoana de contact: ing. Coșofreț Ioan.

                                                                                   Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Valentin TĂMĂSLĂCARU

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate