Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fond forestier proprietate publică de stat pentru producţia anului 2021

0

   1. Organizatorul licitaţiei: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, office@neamt.rosilva.ro;

  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 10.06.2021, începând cu ora: 10.00. Licitaţia se desfăşoară respectând următoarea ordine a ocoalelor silvice astfel:

         10.06.2021, ora:10:00, pentru  partizile de la ocoalele silvice: Roznov, Vaduri, Tazlău, Bicaz, Brateș,Tarcău, Tg. Neamț, Varatec, Gârcina, Borca, Roman, Poiana Teiului;

       In funcție de evoluția raspandirii infecției cu Coronavirus si/sau  de măsurile dispuse de către autoritățile competente, organizatorul iși rezervă dreptul de a suspenda sau anula desfașurarea licitațiilor (evenimentelor), cu anunțarea prealabilă a acestei masuri pe site-ul propriu.

   3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Direcţiei Silvice Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24.

   4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu plic închis;

   5. Temeiul legal:Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completările ulterioare.

   6. Data şi ora organizării preselecţiei: 04.06.2021, incepând cu ora 09.00;

   7. Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pâna în data de 03.06.2021, ora 16:30;

     8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei  pentru fiecare partidăsunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile  www.rosilva.ro, neamt.rosilva.ro, www.produselepadurii.ro.

     9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 39691,20 m3

din care pe natură de produse:

  • produse principale:    7589,42 (m3);
  • produse secundare:        17410,00 (m3);
  • produse de igienă:                0 (m3);
  • produse accidentale:    14691,78  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

  •  răşinoase:  21210,58  (m3);
  •  fag:  12780,81  (m3);
  •  stejari: 67,19  (m3);
  •  diverse tari: 3656,92 (m3);
  •  diverse moi:  1975,70 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

        Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor H.G. 715 / 2017 cu modificările și completările ulterioare, în aceeasi zi, imediat după încheierea sedintei de licitație.

        10. Caietul de sarcini este disponibil  pe site-urile: www.rosilva.ro  si www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 25.05.2021.

          Oferta se depune, în plic închis, anterior începerii şedinţei de licitaţie, pană cel târziu în data de 10.06.2021, ora 10:00, la registratura organizatorului; un operator economic, la o licitaţie, poate depune numai o ofertă şi numai un plic închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul operatorului economic.

  Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing.Țupu Oana.

Organizator,

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –  Directia Silvică Neamț

Director,

Ing.  Valentin TĂMĂSLĂCARU

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate