ANUNȚ de interes PUBLIC: Programul RABLA LOCAL (Primăria Piatra Neamț)

0

Primăria Municipiului Piatra-Neamț își exprimă intenția de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local), prin înscrierea unui număr maxim de 100 autovehicule, aparținând persoanelor fizice.

Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

a) are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT-Municipiul Piatra Neamț;

b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT-Municipiul Piatra Neamț;

c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT- Municipiul Piatra Neamț;

b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).

🖊 Cererile de înscriere pentru casarea autovehiculelor prin programul Rabla local pot fi depuse la sediul Primăriei–Registratură(camera 20 – ghișeul 7) și trebuie să aibă anexate următoarele documente:

1. Actul de identitate – copie certificată* ”conform cu originalul”;

2. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare) – copii certificate „conform cu originalul”;

3. Certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din care să rezulte că nu există înregistrate restanțe de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare – în original;

4. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț- în original;

5. Extras de cont cu menționarea titularului și a codului IBAN.

Atenție! Pentru certificare este nevoie de prezentarea documentelor și în original!

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate