Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
duminică 17 februarie 2019
  • :
  • :

Restricții de circulație în Piatra-Neamț în perioada 28 iunie – 11 iulie

ROMÂNIA, JUDETUL NEAMT
PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT

D I S P O Z I Ţ I E
privind închiderea sau restricţionarea circulaţiei rutiere pentru asfaltare
În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În conformitate cu prevederile art.5 , alin.7 , din OUGnr.195 / 2002 , privind circulaţia pe drumurile publice ;
PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ
Văzând referatul înregistrat sub nr. 17864 din27.06.2018 , prin care Direcţia Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune închiderea sau restricţionarea circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării lucrărilor de refacere a covorului asfaltic ;
În conformitate cu prevederile art. 63 , alin.(5) , lit.g , art. 68 , alin.(1) , art..115 , alin (1) , lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
DISPUN
ART. 1 – Se închide sau restricţionează circulaţia vehiculelor , în perioada 28.06.2018 , ora9 – 11.07.2018 , ora 17 , după cum urmează :
– se restricţionează circulaţia vehiculelor , alternativ pe benzile de circulație , pe Str.Dărmănești și pe Str.Orientului ;
– se închide circulaţia vehiculelor pe bretelele dintre Str.Mihai Viteazu şi Str.Dărmăneşti , dintre Str.Dărmăneşti şi Str.Petru Rareş , dintre Str.1 Decembrie 1918 și Str.Dărmănești , dintre Str.Petru Rareș și Str.Obor și dintre Str.Obor și Str.Petru Rareș .
ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de S.C.Publiserv , iar urmărirea închiderii sau restricționarea circulaţiei se face de Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală .
ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcția Patrimoniu pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ , Poliţia Locală şi S.C.Publiserv .
PRIMAR
Dragoş Chitic

Contrasemnează
Secretarul Municipiului
Florin Fecic

Nr. 1444
Din 27.06.2018
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *