Un proiect de lege, adoptat de Guvernul Cîțu, dă puteri depline CNA să cenzureze mediul online (rețelele de socializare)

2

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) ar putea cere furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, precum YouTube, Facebook ori alte rețele de socializare, să elimine ori să restricționeze clipuri video care incită la ură, violenţă, terorism ori dacă reprezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea publică, potrivit unui proiect de lege adoptat în luna octombrie de Guvern.

CNA va colabora cu autoritățile similare din alte state și cu Executivul European, iar furnizorii care nu se supun cerințelor pot fi amendați.

Guvernul Cîțu a adoptat la începutul lunii octombrie, înainte de moțiunea de cenzură, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

„Proiectul reformulează cadrul general pe care serviciile media audiovizuale trebuie să-l respecte pentru a fi asigurată protecţia minorilor, precum şi pentru a asigura apărarea moralei, sănătăţii şi securităţii publice. În acest sens, s-a prevăzut un mecanism prin care CNA poate restricţiona un serviciu media audiovizual dacă acesta incită la ură, violenţă sau instigă la terorism ori dacă reprezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea publică. În acest sens, se introduc o serie de restricţii şi interdicţii cu privire la conţinutul audiovizual, în scopul limitării sau eliminării ori a reducerii expunerii minorilor la programe care pot afecta dezvoltarea morală, fizică sau psihică a acestora.”, notează Guvernul.

Pe scurt, tot conținutul video de pe rețelele de socializare precum Youtube, Facebook, Tik-Tok, Instagram sau orice altă platformă care găzduiește conținut video difuzat de utilizatori va putea să fie cenzurat de CNA. Dacă această lege va trece de Parlament, CNA va avea controlul internetului și va putea cenzura sau amenda orice material video care nu se conformează unor norme. Într-o țară normală, curățarea internetului de materiale video cu conținut problematic ar fi un lucru bun.

Întrebarea este cât de protejat de abuzuri va fi în România, cu o asemenea lege, dreptul la liberă exprimare garantat de Constituție pe niște platforme care nu sunt proprietatea statului român?


Art. 30 din Constituție – Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

Proiectul adoptat de Guvern va ajunge pentru dezbatere și vot în Parlament.

În nota de fundamentare, Guvernul spune că este nevoie de aceste schimbări „datorită noilor dezvoltări tehnologice au apărut și noi tipuri de conţinut audiovizual, cum ar fi videoclipurile sau conţinutul generat de utilizatori, care au devenit tot mai importante şi care au determinat apariţia unor noi actori în piaţa serviciilor, inclusiv a furnizorilor de servicii video la cerere şi de platforme de partajare a materialelor video, unii fiind în prezent deja consacraţi.

Această convergenţă media necesită un cadru juridic actualizat pentru a reflecta evoluţiile de pe această piaţă în continuă expansiune şi pentru a atinge un echilibru între accesul la serviciile de conţinut online, protecţia consumatorilor şi competitivitate.

Un segment important al pieţei actuale este reprezentat de serviciile de platformă de partajare a materialelor video care oferă conţinut audiovizual, care este accesat din ce în ce mai mult de către publicul larg, în special de către tânăra generaţie.

În această categorie intră şi serviciile oferite de mijloacele de comunicare socială, care au devenit un mediu important pentru schimbul de informaţii, divertisment şi pentru educaţie, inclusiv prin asigurarea accesului la programe şi la materiale video generate de utilizatori.

Este necesar ca respectivelor servicii să le fie aplicabil cadrul legal specific domeniului audiovizual, deoarece concurează pentru acelaşi public şi aceleaşi venituri ca serviciile media audiovizuale. În plus, acestea au, de asemenea, un impact considerabil prin faptul că facilitează posibilitatea utilizatorilor de a modela şi influenţa opiniile altor utilizatori, inclusiv a minorilor.

Prin urmare, pentru a-i proteja pe minori de conţinutul dăunător şi pe toţi cetăţenii de incitarea la ură, la violenţă şi la terorism, serviciile respective ar trebui să fie reglementate şi supuse unor reguli şi restricţii, astfel încât să fie asigurată apărarea obiectivelor de interes public general, precum şi dreptul la libertatea de exprimare.„, se arată în nota de fundamentare.

Serviciul de platformă de partajare a materialelor video este definit drept serviciul al cărui scop principal sau al unei secţiuni disociabile a acestuia ori o funcţionalitate esenţială a acestuia constă în furnizarea către publicul larg de programe sau de materiale video generate de utilizatori, sau furnizarea ambelor categorii, în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială, prin reţele de comunicaţii electronice (..) căror organizare este stabilită de către furnizorul platformei de partajare a materialelor video, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin afişare, marcare şi secvenţionare.

Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja:

 • a) minorii de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special de programele care contin pornografie sau violenţă nejustificată
 • b) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale care conţin incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motive precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală sau boală cronică necontagioasă;
 • c) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale având un conţinut a cărui difuzare constituie instigare publică la săvârşirea de infracţiuni la Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau la Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată, ori infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă.

CNA are dreptul să ia următoarele măsuri:

În cazul în care conținutul unei platforme de partajare a materialelor video încalcă și nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a interzice încălcarea acestor dispoziții și pentru a evita riscul unor prejudicii grave aduse intereselor colective ale publicului, Consiliul Național al Audiovizualului poate solicita:

 • a) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze conținutul ilegal sau să restricționeze accesul la acesta ori să afişeze un avertisment către utilizatori în momentul accesării acestui conținut;
 • b) furnizorilor de servicii care oferă spaţiu de stocare pentru platformele de partajare a materialelor video să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o platformă de partajare a materialelor video;
 • c) operatorilor de registre, care alocă nume de domeniu pentru platformele de partajare a materialelor video, să elimine numele de domeniu al platformei de partajare a materialelor video.
 • (2) Consiliul poate solicita furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video luarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) numai în baza unei decizii motivate. Decizia trebuie să fie suficient de precisă și argumentată în mod corespunzător, astfel încât să permită furnizorului să ia o decizie avizată în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a da curs deciziei primite.”

LG-8

EM-12

2 Comentarii
 1. Mutu spune

  Comunismul era mic copil….

  1. Mutu spune

   Doar pe la noi se dau legi, care încalcă constituția și drepturile omului….

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate