Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 15.06.2022, ora 14:00

1

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

            În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art.134 alin.4), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 15.06.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a

Consiliului Local din data de 15.06.2022

  1. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE:

            1.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț:- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

      2.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 1 an şi 6 luni – până la 31.12.2023; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            3.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii delegate a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

Dispoziția Nr. 1438, din 11.06.2022_

telegram ziar piatra neamt
Citește și
1 Comentariu
  1. Andrei spune

    Ce se intampla cu cei care au achitat deja parcare la taxe si impozite si au contract cu primaria ???

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate