Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 2 februarie 2023, ora 15.00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 2.503 din 26 ianuarie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 2 februarie 2023, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2023;

2. Completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile);

3. Darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză;

4. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren aparținând Comunei Timișești, necesar realizării unui proiect de interes public județean;

5. Luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț;

6. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț;

7. Modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

8. Încheierea unui acord de cooperare cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova;

9. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului  Roznov pentru anul 2023;

10. aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț;

11. Alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț

12. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

13. Luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces;

14. Aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean;

15. Acordarea unui stimulent financiar lunar;

16. Aprobarea Programului privind acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023;

17. Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum județean;

18. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2023;

19. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2023;

20. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2023;

21. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

22. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț;

23. Aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023;

24. Diverse:

A. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț în anul 2022;

B. Raport nr. 1540/2023 privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului în anul 2022;

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate