Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 29 martie 2022, ora 14.00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 8.029  din 23 martie 2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 29 martie 2022, ora 14.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate;

2. Transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț;

3. Scoaterea din funcțiune și casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul privat al Județului Neamț;

4. Aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ;

5. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2019;

6. Aprobarea inițierii demersurilor privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Investiții Teritoriale Integrate ITI NEAMȚ”;

7. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2022;

8. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Timișești pentru anul 2022;

9. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2022;

10. Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;

11. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț;

12. Completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.256/2021;

13. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamț;

14. Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț;

15. Aprobarea unui Protocol de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

16. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

17. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017;

18.Aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2022;

19. Aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2022;

20. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2022;

21. Aprobarea participării Județului Neamț la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul hibrid nou;

22. Aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean;

23. Aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț;

24. Aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești;

25. Prelungirea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

26. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;

27. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2022;

28. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pâncești pentru anul 2022;

29. Diverse:

a.Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Neamț, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021;

b. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2021.

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate