Reuniunea lunară a Colegiului prefectural

0

Prefectul județului a condus reuniunea lunară a Colegiului prefectural, având pe ordinea de zi aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de guvernare pentru anul 2015 – și o analiză privind activitatea de colectare a veniturilor bugetului general consolidat în anul 2014 și măsurile pentru anul 2015.
”Ca în fiecare an, în această perioadă aprobăm, în Colegiul prefectural, Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor din programul de guvernare la nivelul județului. Un program de guvernare se realizează prin programe și legislație, iar administrația publică, prin definiție, este chemată să organizeze aplicarea legilor.
Planul cuprinde:
25 de capitole, ce respectă structura celor din Programul de Guvernare
215 obiective, enunţate în Programul de Guvernare
peste 500 de acţiuni şi activităţi pentru realizarea obiectivelor.
Planul nominalizează responsabilii pentru realizarea acțiunilor şi termenele de finalizare.
Trimestrial, primesc o monitorizare a activităților cuprinse în Plan și am o sinteză a activității fiecăruia dintre dumneavoastră. La sfârșitul anului monitorizarea Planului însuma nu mai puțin de 195 de pagini”, a încheiat prezentarea acestui punct prefectul județului Ioan Vlad ANGHELUȚĂ.
Al doilea punct pe ordinea de zi a constat într-o prezentare realizată de directorul executiv al Administrației Județene a Finanțelor Publice, d-na Delia CĂLIN, cu privire la colectarea veniturilor bugetului general consolidat în anul 2014 și măsurile preconizate pentru acest an.

La data de 31.12.2014, structura contribuabililor administrați, în numar total de 192.281, era următoarea:
persoane juridice active fiscal: 16.943, dintre care :
instituții publice 462
contribuabili mijlocii 506
persoane fizice administrate pe CUI: 12.317
– persoane fizice administrate pe CNP: 158.204

În anul 2014, valoarea totală a veniturilor bugetului general consolidat programat pentru AJFP Neamt a fost de 1.021.630 mii lei(1.021.630.000 lei), veniturile încasate efectiv fiind de 1.089.082 mii lei (1.089.082.265, rezultând un grad de realizare a programului de 106,6%, depăsirea în suma absolută fiind în valoare de 67,45 mil.lei ).
Pe bugete componente ( respectiv bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale) programul a fost depășit, cu procente cuprinse între 11,72% la asigurările de sănătate și 1,5% la bugetul de stat.
Cu exceptia încasărilor din TVA, care se situează sub nivelul anului 2013 cu 6,56 mil.lei, toate veniturile bugetului general consolidat administrate de ANAF au crescut față de anul 2013 cu 56,53 mil.lei, în procent de 5,7%.
Nerealizarea veniturilor din TVA a fost determinată în procent de 50% de creșterea volumului rambursărilor în anul 2014 față de anul anterior cu 3 mil.lei, la care se adaugă sume raportate în deconturile de TVA ca suma dedusă peste taxa colectată, care nu este încă solicitată la rambursare , precum și o scădere care poate fi determinată de diminuarea consumului sau de aspecte care țin de diminuare bazei impozabile declarate, inclusiv prin fapte de natura evaziunii fiscale.
În vederea realizării sarcinilor de plan pentru anul 2015, toate unităţile fiscale din structura Administraţiei judeţene a finanţelor publice Neamţ elaborează lunar un program de măsuri pentru impulsionarea colectarii veniturilor.
Având in vedere că inregistrăm la nivelul județului un trend crescător în ceea ce privește atât volumul obligațiilor declarate, cât și un nivel de conformare la plată manifestat de contribuabili într-o evoluție pozitivă, apreciem că există toate premisele ca și în anul 2015 programul de venituri comunicat adminsitrației fiscale din județul Neamt să fie realizat integral.
Un punct distinct al prezentării a făcut referire la ”Loteria bonurilor fiscale” proiect guvernamental de larg interes cetățenesc și nu numai.
În scopul sprijinirii eforturilor autorităţilor de reducere a  evaziunii fiscale și mai bunei colectări a obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin această ordonanță se instituie, în premieră, loteria bonurilor fiscale și acordarea de caștiguri persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au achiziționat bunuri și servicii pe teritoriul României.
În esență, loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, pentru acordarea de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România care dețin bonuri fiscale ce atestă cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
” Extragerile vor fi organizate de către Compania Națională Loteria Română S.A și vor fi publice. Rezultatele extragerilor lunare și ocazionale (extragerile ocazionale sunt organizate cu ocazia sărbătorilor  de Paște și de Crăciun) vor fi disponibile online, pe web site-ul Ministerului Finanțelor Publice și pe cel al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru un interval de cel puțin 30 de zile. Prima extragere a Loteriei bonurilor fiscale va fi una ocazională și se va desfașura a doua zi de Paște, pe data de 13 aprilie 2015, cu un fond de premiere de 1 milion de lei, iar prima extragere lunară pentru anul în curs, este prevazută pentru luna iulie 2015.
Recenta ordonanță stabilește ca Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar de către Loteria Romănă și constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fară subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugată.
un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.
În dispozitiile ordinanței se mentionează ca la extragerile lunare, participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii, iar extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.
Pentru a putea fi considerat câştigător, bonul fiscal trebuie să îndepinească cumulativ mai multe condiții, respectiv să fi fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal , toate informaţiile obligatorii cuprinse în bon să fie lizibile, valoarea totală a cumpărăturilor să fie în moneda naţională şi egală cu valoarea extrasă din urnă, bonul să fie emis în ziua extrasă aleatoriu şi să nu aibă menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului, ultima cerinţă pentru validare fiind aceea de a fi fost emis vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii, către persoane fizice.
Față de prevederile ordonanței privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale, facem câteva precizări:
-participarea persoanelor fizice nu implica nici un cost pentru persoanele fizice, este necesar doar să fie păstrate bonurile , pentru a fi prezentate, în cazul câștigului. Ele nu trebuie înregistrate sau să fie depuse anterior extragerii .
– nu contează modalitatea de plată a produselor sau serviciilor achiziționate cu bon fiscal, cu numerar , card sau bonuri de masă;
– la loterie participă bonurile fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale, indiferent dacă furnizorul sau prestatorul este înregistrat sau nu în scop de TVA;
– dacă persoana fizică a făcut o achiziție de bunuri/servicii în data și de valoarea câștigatoăre și nu mai deține bonul fiscal , aceasta nu poate revendica premiul;
– pentru a fi câștigătoare, bonurile fiscale trebuie să fie emise în data extrasă și să aibă valoarea cuprinsă între valoarea extrasă , inclusiv diviziunile leului de 0,99;
Exemplu: valoare extrasa 45 lei, bon fiscal emis în data extrasă de valoare 45,75 lei, este bon fiscal câștigător;
-extragerile lunare vor fi exclusiv duminica. Extragerile ocazionale vor putea fi și în alte zile.
– extragerile lunare vor fi în prima duminică după data de 15 a lunii.
-extragerile ocazionale vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial.
– bonurile fiscale câștigătoare pot fi depuse la orice unitate ANAF din țară, nu contează unde are domiciliul persoana fizică;
– premiul poate fi revendicat în termen de 30 de zile de la data extragerii;
– premiul poate fi revendicat de persoana care deține bonul fiscal, indiferent de cine a plătit cumpărăturile;
– valoarea premiului nu depinde de valoarea bonului fiscal, ci de numărul bonurilor depuse la închiderea perioadei de revendicare , raportat la valoarea fondului de premiere;
– premiile sunt exclusiv în bani;

La punctul Diverse au fost abordate două acțiuni care au fost declanșate prin ordin al prefectului, și care implică participarea mai multor servicii publice deconcentrate:
”Programul de verificare a stării de igienizare a localităților și cursurilor de apă” care se va desfășura în teritoriu după data de 15 martie și se va finaliza înainte de Sărbătorile Pascale” și ”Programul de verificare a funcționării centralelor termice pe gaz din unitățile școlare, acțiune care se va desfășura pe parcursul acestei luni”.
Au dat detalii cu privire la aceste două acțiuni Comisarul șef al Gărzii de Mediu Neamț și Inspectorul șef al ISU Neamț.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate