Raportul comisiei de control privind desfăşurarea activităţii de transport public judeţean de persoane din Neamț

0

Prin Ordinul Prefectului nr. 41 din 3.03.2015 a fost constituită Comisia mixtă de verificare a modului de respectare a prevederilor legale privind desfăşurarea activităţii de transport public judeţean de persoane, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 1, lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.
Comisia mixtă a fost formată din reprezentanţii următoarelor instituţii:
1. INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ – Corpul de Control al Prefectului
2. INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ – Serviciul Rutier
3. INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ – Serviciul de Investigare a
Fraudelor
4. INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER – Inspectoratul Teritorial nr. 3 Vrancea – Inspectoratul Judeţean Neamţ
5. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ
6. CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Activitatea comisiei s-a desfăşurat în perioada 4 – 27 martie 2015. Zonele din judeţ verificateau fost: Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu Neamţ, Bicaz.
Controlul a fost efectuat de reprezentanţii fiecărei instituţii în comisie, în baza atribuţiilor ce le revin în acest domeniu, conform prevederilor legale.

CONSTATĂRI REZULTATE ÎN URMA CONTROLULUI:

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ – Serviciul Rutier

Obiectivele verificării: – modul de respectare a prevederilor legale referitoare la circulaţia pe drumurile publice şi la efectuarea transportului public judeţean de persoane;
Baza legală: – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
– Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
– Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor unor Regulamente;
Au fost verificate în total 177 autovehicule.

Nereguli constatate:
– transportul mai multor călători decât numărul de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;
– folosirea în circulaţie a unor mijloace de transport fară a avea efectuată inspecţia tehnică periodică (ITP);
– lipsa documentelor conducătorului auto;
– efectuarea activităţii de transport public de persoane fără a deţine licenţă de traseu;
– neprezentarea de către conducătorul auto a documentelor specifice activităţii de transport călători;
– transportul călătorilor fără eliberarea anticipată a legitimaţiilor de călătorie;
– nerespectarea graficului de circulaţie;
Au fost aplicate sancţiuni – amenzi – în valoare totală de 102.852 lei.
Măsuri suplimentare dispuse:
– suspendarea dreptului de utilizare a unui autobuz pentru lipsa licenţei de traseu;
– retragerea certificatului de înmatriculare a unui autobuz pentru lipsa inspecţiei tehnice periodice.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ

Obiectivele verificării: modul de respectare a prevederelilor legale privind relaţiile de muncă şi sănătatea şi securitatea în muncă;
Baza legală: Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
Nereguli constatate:
– nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea la muncă a unei persoane numai în baza unui contract individual de muncă încheiat în formă scrisă;
– lipsa de la bordul autovehiculelor a echipamentului individual de protecţie, a triungiurilor reflectorizante şi lipsa sau ieşirea din termenele de valabilitate a stingătorului/stingătoarelor şi a trusei medicale.
Sancţiuni aplicate:
– 2 amenzi în valoare de 10.000 lei fiecare – aplicate operatorilor de transport – pentru primirea la muncă a 2 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă;
Au mai fost dispuse 9 măsuri de remediere a deficienţelor, cu termene de îndeplinire, şi aplicate 5 sancţiuni contravenţionale (avertismente).

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Obiectivele verificării: modul de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele din judeţul Neamţ, atribuite după intrarea în vigoare a Programului de transport 2014 – 2019.
Baza legală: Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
Nereguli constatate:
– nerespectarea graficelor de circulaţie, înscrise în anexele la licenţele de traseu;
– utilizarea unor autobuze care nu sunt titulare de traseu, fără notificarea Consiliului Judeţean Neamţ;
– utilizarea unui autovehicul care nu e în proprietatea operatorului de transport sau în leasing;
– neprezentarea documentelor stabilite prin reglementăile legale să se afle la bordul autovehiculelor pe timpul transportului – contractul de transport, licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia;
– transportul călătorilor fără eliberarea anticipată a legitimaţiilor de călătorie.
Sancţiuni aplicate:
– 10 amenzi în valoare de 10.000 lei fiecare – aplicate operatorilor de transport – pentru nerespectarea graficului de circulaţie;
– 1 amendă de 1.000 lei – aplicată conducătorului auto – pentru neprezentarea contractului de transport;
– 1 amendă de 1.000 lei – aplicată conducătorului auto – pentru neprezentarea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini;
– 1 amendă de 10.000 lei – aplicată operatorului de transport – pentru utilizarea unui autovehicul care nu e în proprietatea operatorului de transport sau în leasing;
– 1 amendă de 10.000 lei – aplicată operatorului de transport – pentru circulaţia călătorilor fără legitimaţii de călătorie.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate