Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2011

1

In perioada 01.04.2011 – 30.04.2011 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2011”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 311 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.108 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 95 sanctiuni  contraventionale insumand 189.600 lei RON.


 1. A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA APRILIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna aprilie 2011 au fost realizate 128 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 15 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 52.000 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna aprilie au fost inregistrate 4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna aprilie au fost controlati un numar de 183 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 80 sanctiuni contraventionale din care 34 amenzi contraventionale, insumand 137.600 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  46 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 30 angajatori la care lucrau 44 persoane fara forme legale. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 132.000 lei.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA APRILIE

1.    Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată    „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, Inspectoratul  Teritorial de Muncă Neamt, a efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la angajatorii care isi desfasoara activitatea pe raza localitatilor Piatra Neamt, Targu Neamt si   Costisa si Zanesti. Campania in luna aprilie s-a desfăşurat începând cu data de 06.04.2011, in zilele de 13.04.2011, 20.04.2011 si 27.04.2011.

Au fost verificati un numar de 65 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 388 salariati, din care 192 femei .

Cu ocazia controalelor au fost constatate 394 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, iar 24 agenti economici au fost sanctionati. S-au aplicat 27 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 27.000 lei.

Astfel, 7 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 27.000 lei, pentru un numar de 9 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

 • neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
 • neintocmirea pontajelor;
 • neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;
 • neintocmirea regulamentului intern;
 • nerespectarea repausului saptamanal;
 • netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
 • lipsa initierii negocierii colective la nivel de unitate.

2. Situatia controalelor efectuate in luna aprilie 2011 de catre inspectoratul teritorial de munca in baza planului de actiune privind prevenirea si combaterea activitatilor ilegale de export a materialului lemnos si verificarea provenientei acestuia

In perioada 01-29 aprilie 2011, in cadrul actiunii privind prevenirea si combaterea activitatii ilegale de export a materialului lemnos si verificarea provenientei acestiua, s-a desfasurat actiuni de control, la unitatile care au obiect de activitate silvicultura, exploatare forestiera si prelucrarea lemnului.

Au fost verificati 12 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in valoare de 7.000 lei pentru securitate si sanatate in munca in domeniul exploatarii forestiere si 3 sanctiuni in valoare de 21.000 lei pentru munca fara forme legale in domeniul prelucrarii lemnului .

6. Informatii legislative:

I. Incepand cu data de 23.04.2011 a intrat in vigoare Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Art.11 – Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii:

a) agricultură;

b) vânătoare şi pescuit;

c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;

d) piscicultură şi acvacultură;

e) pomicultură şi viticultură;

f) apicultură;

g) zootehnie;

h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;

i) manipulări de mărfuri;

j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.

URMĂTOARELE FAPTE SĂVÂRŞITE DE BENEFICIAR CONSTITUIE CONTRAVENŢII ŞI SE SANCŢIONEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

a) încălcarea prevederilor art. 4 şi art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;

ART. 4

(1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

(3) Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani.

(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ.

ART. 9

(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar.

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;

ART. 5

(1) Beneficiarul are următoarele drepturi:

(2) Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrul de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului;

b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;

d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii;


f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.

ART. 7

(1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului.

ART. 6

(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Incepand cu data de 02.05.2011 a intrat in vigoare Ordinul nr. 1.439 din 29 aprilie 2011,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
1 Comentariu
 1. Crai nou spune

  La ITM-ul din Piatra Neamt, poti sa-i pui si bomba, ca nu aude si nu vede … decat ceea ce vrea … muschii … prefectului (seful cel mare). De ce ?? , uite asa, ca li s-au transmis reclamatii …fara numar…fara numar, despre concedieri – desfiintari ilegale de posturi – mai nou nu poti sa dai oameni afara, ca nu ai motiv, ii desfiintezi omului postul si du-te ….la somaj, dar cei de la ITM, nu au miscat un deget, nici macar nu au incercat sa simuleze corectitudinea si/sau aplicarea legii. „Egzista o explicatie” cum zicea un contemporan, verisoara prefectului, e cea vizata, asa ca SSSSTTT…. sa nu deranjam. In rest la Centrul „Carmen Saeculare”, in ritmul asta, in care sunt dati afara – incomozii, …se trage cortina.
  Pardon, ilustrelor fete …

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate