Principalele modificări în activitatea persoanelor fizice, valabile de la 1 februarie

0

Principalele modificări aduse codului fiscal privind activitatea persoanelor fizice, începând cu 01 februarie 2017, sunt:

  1. Modificări aduse impozitului pe venit.

– în  categoria persoanelor scutite  de Ia plata  impozitului pe venit,  se introduc și persoanele fizice,   pentru   veniturile  din  salarii  și  asimilate  salariilor,  ca  urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni,  cu persoane  juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute Ia art. 1 din Legea 170/2016  privind impozitul specific unor activități,  în cursul unui an (CAEN:  5510 – „Hoteluri și alte facilități  de cazare similare”, 5520 – „Facilități  de cazare pentru  vacanțe și perioade  de scurtă durată”, 5530  – „Parcuri  pentru  rulote,  campinguri  și tabere”,   5590  –  ”Alte  servicii  de  cazare”,  5610  –  „Restaurante”,   5621  –  ”Activități  de alimentație  (catering)  pentru evenimente”,  5629 – „Alte  servicii de alimenlație  n.c.a. „, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

– Ia determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Ia locul unde se află funcția de bază, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate, se deduc și serviciile medicale furnizate sub  formă  de abonament,  suportate de angajați,  astfel încât Ia nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

– se modifică modul de determinare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare  din patrimoniul  personal, astfel: – Ia transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia,  prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente  acestora,  precum și asupra  terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează  un impozit  care se calculează  prin aplicarea cotei de 3% asupra  venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin  deducerea  din valoarea  tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

 

  1. Modificări aduse contribuției de asigurări sociale (CAS):

– în cazul  veniturilor  din  salarii  sau  asimilate  salariilor,  baza  lunară  de  calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu mai este plafonată Ia valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut,  fiind reprezentată de câștigul brut realizat.

 

  1. Modificări aduse contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS):

–  în  cazul  veniturilor  din  salarii  sau  asimilate  salariilor,  baza  lunară de  calcul a contribuției individuale de  asigurări  sociale de  sănătate  nu  mai  este   plafonată  Ia valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, fiind reprezentată de câștigul brut.

– persoanele  care realizează  venituri din  investiții sau  din  alte  surse nu datorează contribuția de  asigurări sociale de sănătate  pentru aceste venituri, dacă realizează venituri: – din salarii, din  activități independents,  din  pensii,  din  asocierea  cu  o  persoană juridică,  din  activități  agricole,  silvicultură  și   piscicultură,  din șomaj, indemnizație  creștere copil, ajutor social, indemnizație incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

– în  cazul în  care  CASS  se  datorează  Ia  investiții  și/sau   alte  surse,  contribuția  se stabilește  de organul fiscal, în anul următor celui în care au fost realizate  veniturile,  prin decizie  de impunere  anuală, pe baza informațiilor din declarația  privind  venitul realizat  sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.

– în cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, ale căror baze lunare de calcul se situează  sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari  sau  egale  cu  valoarea  salariului  minim  brut  pe  țară,  contribuția  datorată lunar se calculează asupra acestor venituri.

– începând  cu data de 1 februarie 2017, pentru veniturile din investiții  și/sau alte surse contribuția  de asigurări sociale de sănătate  nu mai este  plafonată Ia valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.

pfa

 

 

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate